Meniu Închide

ORDIN Nr.4422 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori-educatoare, pentru anul scolar 2019-2020

Ordin 4422