Meniu Închide

Resurse umane

Anunțuri

PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE INTRĂ ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2019

PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE INTRĂ ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2019

0 comments

Lista posturilor pentru ședința de repartizare pentru restrângere de activitate din 27.03.2019

Lista posturilor pentru ședința de repartizare pentru restrângere de activitate din 27.03.2019

0 comments

LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE INTRA IN RESTRANGERE DE ACTIVITATE INCEPAND CU 1 SEPTEMBRIE 2019

LISTA CADRELOR DIDACTICE AFLATE IN RESTRANGERE 2019

0 comments

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

Cerere pentru obtinerea acordului pentru restrangere/pretransfer

0 comments

Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)

Model raport comisie mobilitate unitate de invatamant pretransfer

0 comments

Model de acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ

Model acord director pretransfer

0 comments

Model adresă înștiințare inspectorat acorduri emise restrângere/pretransfer

Model adresa instiintare inspectorat acorduri emise restrangere pretransfer

0 comments

Cerere pretransfer prin schimb de posturi

Cerere pretransfer prin schimb de posturi

0 comments

Cerere pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar

Cerere restrangere pretransfer

0 comments

Extras din Metodologie pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar

Extras din Metodologie pretransfer consimtit

0 comments