Meniu Închide

ADMINISTRATIV

ANUNȚURI

Lista funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 31.03.2023, publicată în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare

Lista funcțiilor la data de 31.03.2023

0 comments

Documentație de atribuire contract: ”Furnizare rechizite școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Argeș, pentru anul școlar 2022-2023”

Inspectoratul Școlar Județean Argeș invită operatorii economici să depună ofertă în vederea atribuirii contractului de furnizare rechizite școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de…

0 comments

Venituri salariale conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 31.03.2022

Venituri salariale conform art. 33 din Legea 153 2017 la data de 31.03.2022

0 comments

Venituri salariale conform art. 33 din Legea 153/2017 la data de 30.09.2021

Venituri salariale conform art. 33 din Legea 153 2017 la data de 30.09.2021

0 comments

Cost standard 2021

Mențiuni: -Atenție deosebită la numărul de elevi cu CES. Dacă un elev are certificat CES și este intr-o clasă de învățământ de masă atunci intră…

0 comments

Adresă învățământ particular autorizat

ADRESA UÎP AUTORIZATE Unitate_ANEXE_elevi_CS_2020_AUTORIZAT

0 comments

Actualizare date în aplicația SIIIR

Actualizarea unor date în aplicația SIIIR

0 comments

Cost standard 2020

Mențiuni: -Atenție deosebită la numărul de elevi cu CES. Dacă un elev are certificat CES și este intr-o clasă de învățământ de masă atunci intră…

0 comments

Venituri salariale conform art. 33 din Legea 153/2017

Listă funcții venituri

0 comments

Adresă modificări plan școlarizare

Adresă plan școlarizare

0 comments