Meniu Închide

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MODERNĂ

  Olimpiada de limba rusă modernă urmărește stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte, care au interes și aptitudini deosebite în domeniul competențelor lingvistice și interculturale în limba rusă. Standardele de performanță ale olimpiadei reflectă standardele înscrise în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL).

Olimpiada este un concurs de excelență, care urmărește stimularea dezvoltării inteligenței lingvistice și a creativității elevilor, precum și a competențelor de comunicare eficientă în limba rusă.