Anunțuri

În atenția cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ-2019.
Ministerul Educației Naționale a publicat:
Anexa 1 OM 5529_14.11.2018 Cultura_civica_Ed_sociala_DEF
Anexa 2 OM 5529_14.11.2018 Artele spectacolului (arta actorului)_DEF
OM 5529 _14.11.2018-ORDIN privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplina Cultură civică și educație socială și la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului)
ORDIN Nr. 5365_2018 din 25 octombrie 2018- privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Religie creştină după EvanghelieCititi mai mult

1.Rep.Met.Def_2019    Cititi mai mult

DEF_2019Cititi mai mult

  ANUNȚ Cadrele didactice care se înscriu la Examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2019, pot susţine acest examen fără taxă, de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, la unitatea de învățământ…

 

ANUNȚ

Cadrele didactice care se înscriu la Examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2019, pot susţine acest examen fără taxă, de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, la unitatea de învățământ desemnată centru de examen, a unei taxe în cuantum de 300 lei.

Consiliul de administrație al I.Ș.J. Argeș a stabilit ca centru de examen pentru Proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2019, din data de 24.07.2019, Liceul Tehnologic “Astra”, Piteşti, Strada Nicolae Dobrin, nr. 3.Cititi mai mult

adresa nr 39620 anexa la adresa nr 39620Cititi mai mult

Informații-DEFINITIVAT-2019

 • Postat pe 11/10/2018, la 15:44 de Daniela RĂDUŢ

Astăzi a apărut în MO, OMEN nr. 5211/02.10.2018 cu privire la METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ.

În atasament se regăsesc: metodologia, calendarul si anexele, utile pentru înscriere si inspecții la clasă, pentru examenul de definitivare în învățământ sesiunea 2019Cititi mai mult

Informatii -înscriere definitivat 2019  Cititi mai mult

În vederea susţinerii probei scrise a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018 din data de 18.07.2018, vă informăm că CENTRUL DE EXAMEN ESTE LICEUL TEHNOLOGIC “ASTRA”, PITEŞTI, STRADA NICOLAE DOBRIN, NR. 3.
În ataşament se află lista candidaţilor admişi să susţină proba scrisă a examenului naţional de definitivat, sesiunea 2018Cititi mai mult

anunt_candidati_inscrisi_Definitivat_2018Cititi mai mult

În atenția profesorilor metodiști-raport și anexe, definitivat 2018

 • Postat pe 16/11/2017, la 09:31 de Daniela RĂDUŢ

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat, utile în evaluarea candidaților înscriși pentru examenul de definitivare în învăţământ 2017-2018. ANEXA 2 DEF ANEXA 3 DEF ANEXA 4 MODEL ADEVERINTA CALIFICATIV

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat, utile în evaluarea candidaților înscriși pentru examenul de definitivare în învăţământ 2017-2018.

ANEXA 2 DEF

ANEXA 3 DEF

ANEXA 4 MODEL ADEVERINTA CALIFICATIVCititi mai mult

Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018. Candidații vor lua legatura cu inspectorul de specialitate și apoi cu metodistul pentru stabilirea datelor exacte ale inspecțiilor METODISTI- DEFINITIVAT-2017-2018

Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018.

Candidații vor lua legatura cu inspectorul de specialitate și apoi cu metodistul pentru stabilirea datelor exacte ale inspecțiilor

METODISTI- DEFINITIVAT-2017-2018Cititi mai mult

AG_lista_candidati_inscrisi_DEF 2017 -2018Cititi mai mult

Informatii inscriere examen de definitivat 2017-2018

 • Postat pe 22/09/2017, la 09:17 de Daniela RĂDUŢ

ANEXA 1 DEF ANEXA 2 DEF ANEXA 3 DEF ANEXA 4 Extras_metodologie_Dosar_Inscriere _definitivat_2018 MODEL ADEVERINTA CALIFICATIV MODEL ADEVERINTA_TAXACititi mai mult

Definitivat 2017-2018

 • Postat pe 19/09/2017, la 14:28 de Daniela RĂDUŢ

  În atenția cadrelor didactice care se înscriu pentru susținerea examenului de definitivat în anul școlar 2017-2018 Înscrierea candidaților care doresc să obțină definitivarea în învățământ se face la unitățile de învățământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv….

 

În atenția cadrelor didactice care se înscriu pentru susținerea examenului de definitivat în anul școlar 2017-2018

Înscrierea candidaților care doresc să obțină definitivarea în învățământ se face la unitățile de învățământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv.

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura miercuri, 18 iulie 2018.

Celelalte etape prevăzute în calendarul de organizare și desfășurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru, sunt următoarele: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/a Municipiului București (până la 2 octombrie 2017), transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare județene/ISMB în paralel cu verificarea și avizarea acestora (până la 9 octombrie 2017), respectiv informarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere (9 – 31 octombrie).

Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018. Ulterior (3 – 10 iunie 2018), în vederea susținerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaților din baza de date vor fi completate și validate.

Prima afișare a rezultatelor înregistrate de participanții la proba scrisă va avea loc în 24 iulie. În zilele de 24 și 25 iulie vor putea fi depuse contestații, care vor fi soluționate în intervalul 25 – 27 iulie. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 27 iulie. Listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale în săptămâna 30 iulie – 3 august, MEN urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru.

Gasiti atasat

ORDIN Nr. 4.814 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant-2018 si METODOLOGIE-CADRU  de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, valabila pentru anul scolar 2017-2018

 

Metodologie definitivat 2017-2018Cititi mai mult

Cadrele didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2016, sunt rugate să aducă la I.Ș.J. Argeș, compartimentul dezvoltarea resurselor umane etaj III,  câte două fotografii  3×4 cm, până pe data de  28.08.2017. Fotografiiile vor fi imprimate…

Cadrele didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2016, sunt rugate să aducă la I.Ș.J. Argeș, compartimentul dezvoltarea resurselor umane etaj III,  câte două fotografii  3×4 cm, până pe data de  28.08.2017.

Fotografiiile vor fi imprimate pe hârtie fotografică fiind necesare  pentru elaborarea diplomelor.Cititi mai mult

Rezultate finale definitivat 2017

 • Postat pe 28/04/2017, la 17:14 de Gabriel Zaman

Lista rezultate finaleCititi mai mult

Definitivat 2017-Precizări examen 20.04.20017

 • Postat pe 14/04/2017, la 11:27 de Daniela RĂDUŢ

Miercuri, 19.04.2017 se va afişa la avizier şi pe site-ul Liceului Tehnologic “ASTRA” la adresa www.liceulastra.ro, repartizarea candidaţilor pe săli pentru susţinerea probei scrise în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017. Precizari candidati definitivat 2017

Miercuri, 19.04.2017 se va afişa la avizier şi pe site-ul Liceului Tehnologic “ASTRA” la adresa www.liceulastra.ro, repartizarea candidaţilor pe săli pentru susţinerea probei scrise în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017.

Precizari candidati definitivat 2017Cititi mai mult

Definitivat 2017 Centru de examen

 • Postat pe 13/04/2017, la 10:51 de Daniela RĂDUŢ

În vederea susţinerii probei scrise a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017 din data de 20.04.2017, vă informăm că CENTRUL DE EXAMEN ESTE LICEUL TEHNOLOGIC “ASTRA”, PITEŞTI, STRADA NICOLAE DOBRIN, NR. 3. În ataşament se află lista candidaţilor…

În vederea susţinerii probei scrise a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017 din data de 20.04.2017, vă informăm că CENTRUL DE EXAMEN ESTE LICEUL TEHNOLOGIC “ASTRA”, PITEŞTI, STRADA NICOLAE DOBRIN, NR. 3.

În ataşament se află lista candidaţilor admişi să susţină proba scrisă a examenului naţional de definitivat, sesiunea 2017.

LISTA CANDIDATI ADMISI PROBA SCRISA DEFINITIVAT 2017Cititi mai mult

Completare şi validare dosare şi fişe – definitivat 2017

 • Postat pe 03/04/2017, la 12:18 de Daniela RĂDUŢ

În atenţia unităţilor de învăţământ şi a candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat 2017 din judeţul Argeş,   Conform calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016, în perioada…

În atenţia unităţilor de învăţământ şi a candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat 2017 din judeţul Argeş,

 

Conform calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016, în perioada 3-4 aprilie se completează dosarele conform art.11 din metodologia de examen: ”

ART. 11

(1) În perioada prevăzută în Calendar, unităţile de învăţământ transmit inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea completării dosarelor candidaţilor, următoarele documente:

 1. a) procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei, anexate;
 2. b) adeverinţa privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional;
 3. c) adeverință din care să rezulte că vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului.
 4. d) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4, alin. (2).

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate.”

 

 Validarea fișelor se va face joi – 6 aprilie 2017  orele 9,00 – 15.30. şi vineri – 7 aprilie orele 9.00-13.30

la sediul ISJ Argeş, etajul III.

Inspector şcolar, prof. Alice RoaităCititi mai mult

Listă candidaţi înscrişi la definitivat februarie 2017

 • Postat pe 15/02/2017, la 15:10 de Daniela RĂDUŢ

Lista candidati definitivat_februarie 2017Cititi mai mult

DEFINITIVAT 2017

 • Postat pe 01/02/2017, la 18:09 de Daniela RĂDUŢ

precizari inscriere def febr_2017 OM 3114 publicat MO CALENDAR DEF 2017 Ordin Calendar 2017 METODOLOGIA DEFCititi mai mult

Lista candidaţilor înscrişi pentru examenul de definitivat, sesiunea 2018

 • Postat pe 14/11/2016, la 09:56 de Daniela RĂDUŢ

Candidaţii vor lua legătura cu Inspectorul de specialitate pentru stabilirea inspecţiei şi pentru delegarea unui profesor metodist. lista-candidati-def-2018

Candidaţii vor lua legătura cu Inspectorul de specialitate pentru stabilirea inspecţiei şi pentru delegarea unui profesor metodist.

lista-candidati-def-2018Cititi mai mult

Documente importante pentru inspecţiile de definitivat: fişa de evaluare a lecţiei proces-verbal inspecţie de specialitate grilă de evaluare a portofoliului profesional   anexa-2-met-def anexa-3-met-def anexa-4-met-def

Documente importante pentru inspecţiile de definitivat:

 • fişa de evaluare a lecţiei
 • proces-verbal inspecţie de specialitate
 • grilă de evaluare a portofoliului profesional

 

anexa-2-met-def

anexa-3-met-def

anexa-4-met-defCititi mai mult

Repartizarea metodiştilor la inspecţiile de specialitate-definitivat 2017

 • Postat pe 30/10/2016, la 19:28 de Daniela RĂDUŢ

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017: Inspecţiile se susţin începând cu 01.11.2016 până pe 31.03.2017. Candidaţii vor lua legătura cu inspectorul şcolar de specialitate la începutul lunii în care sunt programaţi să susţină inspecţia…

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017:

Inspecţiile se susţin începând cu 01.11.2016 până pe 31.03.2017.

Candidaţii vor lua legătura cu inspectorul şcolar de specialitate la începutul lunii în care sunt programaţi să susţină inspecţia pentru fixarea datei.

lista-candidatilor-inscrisi-la-definitivat

 Cititi mai mult

Lista candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat, sesiunea 2017

 • Postat pe 21/10/2016, la 12:16 de Daniela RĂDUŢ

lista-candidatilor-inscrisi-la-definitivatCititi mai mult

Definitivat 2017 – Documente importante

 • Postat pe 30/09/2016, la 19:38 de Daniela RĂDUŢ

Documente necesare înscrierii la examenul de definitivat în sesiunile 2017/2018 se găsesc în ataşament. documente

Documente necesare înscrierii la examenul de definitivat în sesiunile 2017/2018 se găsesc în ataşament.

documenteCititi mai mult

DEFINITIVAT 2017

 • Postat pe 29/09/2016, la 11:54 de Daniela RĂDUŢ

Către Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Argeş In atenţia Cadrelor didactice debutante care se înscriu la Examenul naţional de definitivare în învăţământ Au fost publicate în monitorul oficial următoarele documente: Calendarul de organizare şi desfăşurare…

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Argeş

In atenţia
Cadrelor didactice debutante care se înscriu la Examenul naţional de definitivare în învăţământ

Au fost publicate în monitorul oficial următoarele documente:

 1. Calendarul de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016;
 2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMENCS nr. 5087/31.08.2016.

Notă: Vom reveni cu precizări privitoare la depunerea dosarelor şi înscrierea candidaţilor.

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,
Alice  ROAITĂ
Tel. 0733033395

 

calendar-definitivat2017

acte-necesare-inscrierii-la-definitivat

conditii-de-inscriereCititi mai mult

Rezultate finale definitivat 2016

 • Postat pe 18/08/2016, la 09:44 de Daniela RĂDUŢ

rezultate finale definitivat 2016Cititi mai mult

Anunț contestații definitivat 2016

 • Postat pe 11/08/2016, la 10:37 de Daniela RĂDUŢ

Informații referitoare la depunerea contestațiilor pentru examenul de definitivat 2016 găsiți în atașament. ANUNT-CONTESTATII EXAMEN definitivat 2016

Informații referitoare la depunerea contestațiilor pentru examenul de definitivat 2016 găsiți în atașament.

ANUNT-CONTESTATII EXAMEN definitivat 2016Cititi mai mult

Rezultate definitivat 2016

 • Postat pe 11/08/2016, la 09:26 de Daniela RĂDUŢ

rezultate def 2016Cititi mai mult