Inspector

Prof. Petre Livezeanu

Rezultate


Documente


Audiente

Miercuri 12-14
Joi 13-15

Telefon

0733033384

Concursuri

Anunțuri

FAZA JUDETEANA- CONCURSURILE SNAC 2018

  • Postat pe 16/03/2018, la 11:18 de PETRE LIVEZEANU

Concursul de desene,,Dincolo de Cuvintele Rostite”-15-30 martie-trimise la ISJ Arges Concursul de scrisori ,, Scrisoare prietenului meu”-15-30 martie Concursul de Mascote SNAC- 15-30 martie Concursul de Dans,,Impreuna pentru viitor””- va avea loc in data de 20.04.2018 La Mioveni-Centrul Cultural Educativ-…

Concursul de desene,,Dincolo de Cuvintele Rostite”-15-30 martie-trimise la ISJ Arges

Concursul de scrisori ,, Scrisoare prietenului meu”-15-30 martie

Concursul de Mascote SNAC- 15-30 martie

Concursul de Dans,,Impreuna pentru viitor””- va avea loc in data de 20.04.2018

La Mioveni-Centrul Cultural Educativ- ora 10.

Inscrierile se fac pe adresa petranu.live2014@gmail.com, pana la data de 30 martie 2018.Cititi mai mult

Olimpiada de Istoria și Tradițiile Romilor,faza județeană

  • Postat pe 13/03/2018, la 11:40 de PETRE LIVEZEANU

Concurs, Regulament, Istoria si trad rromilor, incepand din 2018 Olimpiada rromani, Regulament incepand din 2018         Olimpiada Județeană de Istoria și Tradițiile Romilor, faza județeană va avea loc la Școala Gimnazială ,, I.C.Lăzărescu”Țițesti, în data de 12.03.2018 Ora…

Concurs, Regulament, Istoria si trad rromilor, incepand din 2018 Olimpiada rromani, Regulament incepand din 2018         Olimpiada Județeană de Istoria și Tradițiile Romilor, faza județeană va avea loc la Școala Gimnazială ,, I.C.Lăzărescu”Țițesti, în data de 12.03.2018

Ora 14.Înscrierile elevilor se fac pâna la da de 30 martie 2018, la adresa petre_live@yahoo.co.uk.Cititi mai mult

Concursul Național ,,Diversitatea, o șansă în plus pentru viitor”

  • Postat pe 13/03/2018, la 11:13 de PETRE LIVEZEANU

Diversitatea, Regulament, incepand din 2018Concursul Național ,,Diversitatea, o șansă în plus pentru viitor”, faza județeană, se va desfășura în data de 13.04.2018 la Căminul Cultural Țițești, ora 12. Cu acest prilej se va sărbători și Ziua Internațională a Romilor, 8…

Diversitatea, Regulament, incepand din 2018Concursul Național ,,Diversitatea, o șansă în plus pentru viitor”, faza județeană, se va desfășura în data de 13.04.2018 la Căminul Cultural Țițești, ora 12. Cu acest prilej se va sărbători și Ziua Internațională a Romilor, 8 aprilie.Echipele trebuie să trimită fișele de înscriere până la data de 30.03.2018 la I.S.J.Argeș pentru a transmite Asociației Divers , numărul de echipe înscrise din Județul Argeș. Ediția națională se va desfășura în Ilfov, în perioada 3-6.06.2018!!În cadrul Galei Locale se vor putea efectua înregistrări cu echipele participante și se vor trimite Asociației Divers, până la data de 3 mai 2017 pentru jurizare.Vă așteptăm să transmiteți componența echipelor la adresa petre_live@yahoo.co.uk.Cititi mai mult

Călătoria mea multiculturală

  • Postat pe 21/03/2017, la 10:10 de PETRE LIVEZEANU

Concursul Călătoria mea multiculturală este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale finanțate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, aprobat cu OM nr 3248 din 14 februarie 2017, anexa 5, capitol P. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE, pozitia 51. Tematica…

Concursul Călătoria mea multiculturală este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale finanțate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, aprobat cu OM nr 3248 din 14 februarie 2017, anexa 5, capitol P. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE, pozitia 51.
Tematica aleasă pentru ediția a III-a a concursului Călătoria mea multiculturală, Meseriile tradiționale ale minorităților este armonizată cu programele care se derulează la nivel european pentru promovarea limbilor, tradițiilor și a culturii minorităților, a cetățeniei active, în special.
Aceasta pune în evidență modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor, modul în care o păstrează și o face cunoscută celorlalți.
Concursul Călătoria mea multiculturală reprezintă un bun exemplu de multiculturalitate şi multilingvism şi contribuie într-o mare măsură atât la dezvoltarea competenţelor transdisciplinare, cât şi la dezvoltarea competenţelor social-civice ale elevilor și ale cadrelor didactice coordonatoare.
Obiectivul general al concursului este:
Încurajarea dialogului intercultural prin identificarea și prezentarea meseriilor tradiționale ale minorităților.
Obiectivele specifice ale concursului sunt:
• Îmbunătățirea competențelor sociale, civice și antreprenoriale
• Îmbunătăţirea competențelor de comunicare în limba maternă
• Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională
• Exersarea simțului estetic și dezvoltarea abilităților artistice
• Cunoașterea și asumarea valorilor culturale ale minorității de proveniență
• Conștientizarea și asumarea pozitivă a propriei identități culturale
Participanți:
• Grup ţintă: elevii din învățământul preuniversitar, din zone multietnice ale țării sau care urmează diferite tipuri de educație destinate minorităților naționale.
• Beneficiari: elevi, părinţi, profesori, uniunile minorităților din România, comunitățile locale.

Calendarul activităților
1 februarie-17 aprilie 2017
• pregătirea concursului la nivel național, județean, local;
• lansarea concursului cu prilejul Zilei Limbilor Materne;
• mediatizarea concursului, inclusiv a Regulamentului acestuia pe diverse canale (pe site ISJ/ISMB, site–urile partenerilor);
• constituirea comisiilor de organizare și evaluare la nivel județean;
• înscrierea în competiție a echipelor la nivel județean;

24-29 aprilie 2017
• desfășurarea etapei județene a concursului;
29 aprilie-6 mai 2017
• evaluarea activităților la nivel județean;
9 -10 mai 2017
• transmiterea rezultatelor județene la MENCȘ-Direcția Minorități;
11-16 mai 2017
• Centralizarea rezultatelor şi anunţarea echipelor participante la etapa națională prin inspectoratele şcolare judeţene;
17 -25 mai 2017
• pregătirea etapei naționale de către organizatori;
• pregătirea echipelor participante la etapa națională de către fiecare coordonator;
25 – 27 mai 2017
• desfășurarea etapei naționale a concursului la Bistrița Năsăud, jud Bistrița;
• încheierea concursului;
Desfășurarea activităților
Echipe mixte alcătuite din minim o minoritate și elevi care învață în limba română, formate din cel puțin 10 elevi din unități de învățământ preuniversitar înscrise în competiția județeană vor participa la o activitate nonformală/practică de prezentare a Meseriilor tradiționale ale minorităților. Elevii aparținând minorităților naționale, coordonați de un profesor, vor prezenta și/sau vor descrie o meserie/obiect tradițional în diverse moduri: poveste (la nivel primar), scenetă/piesă de teatru (la nivel gimnazial), interviu/film (la nivel liceal) însoțite de imagini/fotografii/descriere ”atelierul meșterului/meseriașului”, interiorul ”locului de muncă”etc).

Meseria/obiectul tradițional ales pentru prezentarea/descrierea meseriei/obiectului tradițional ales va respecta criteriile de descriere/ evaluare din anexele A și B, care vor fi transmise prin inspectoratele școlare unităților școlare înscrise în competiție. Fiecare echipă își va alege un nume în concordanță cu tematica concursului și activitatea desfășurată va fi însoțită de un mesaj bilingv/trilingv care să exprime modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor și în ce măsură o păstrează și o face cunoscută, pentru meseria/obiectul ales. Activitățile vor fi diseminate la nivel local/județean.
Se va pune accent pe utilizarea metodelor nonformale pentru a da o nuanță diferită comunicării și a aduce în prim planul discuțiilor poveştile oamenilor obișnuiți, adesea “eroi” în comunitățile din care provin.
Rezultatele la nivel județean vor fi transmise online la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Direcția Minorități, link-ul https://goo.gl/SGhRLz respectând calendarul activităților concursului.
Echipele câștigătoare vor fi anunțate prin inspectoratele școlare în vederea participării la etapa națională. La etapa naționala participă din cadrul fiecărei echipe câte doi elevi și un cadru didactic coordonator. Coordonatorii vor pregăti echipele pentru etapa națională și vor participa la workshop-ulInterculturalitea-noi perspective în învățământul românesc.
Pentru etapa naţională a acestui concurs, componenţa comisiilor şi atribuţiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secţiunea I, articolele 22-27.Cititi mai mult

REGULAMENTE CONCURSURI SNAC 2017

  • Postat pe 21/03/2017, la 10:00 de PETRE LIVEZEANU

Regulamentele se pot consulta si pe pagina SNAC Romania.-http://snac.edu.ro/ Concursul de dans se va desfasura in data de 7.04.2017- Mioveni -Centrul Cultural Educativ-ora 9

Regulamentele se pot consulta si pe pagina SNAC Romania.-http://snac.edu.ro/

Concursul de dans se va desfasura in data de 7.04.2017- Mioveni -Centrul Cultural Educativ-ora 9Cititi mai mult