În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARGEŞ, cu sediul în B-dul Eroilor nr. 4-6 Piteşti, Jud. Argeş, e-mail:  contact@isjarges.ro, nr. de telefon +40 (0)248 218 319, în calitate de autoritate contractantă, achiziţionează:

Pachete hrană/sandvişuri pentru elevii participanţi activităţi educaţie program Şcoala după şcoală, în cadrul proiectului „RE-Activ – Reducerea abandonului şcolar printr-un set de activităţi educaţionale adaptate la nevoile specifice ale copiilor”POCU/74/6/18/ 106957, conform documentaţiei de atribuire ataşată.

Documentatie hrana 106957