Toate informatiile se gasesc la www.cppdd.ro / Proiecte / iDecide (sau direct la linkul: http://www.cppdd.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=164 )

Înregistrarea online se face doar la unul din seminarii, functie de categoria din care fac parte / functia pe care o detin. Primul seminar – cel din 23 noiembrie – se adreseaza doar  inspectorilor si directorilor

 1. Formular inregistrare la seminarul de diseminare din 23.11.2018, pt. factori de decizie de inalt nivel din mediul scolar (inspectori scolari/directori)

Registration form for the dissemination seminar on 23.11.2018, for high-level school decision-makers (school inspectors/directors)

https://goo.gl/forms/q3QbExHiOTFOhGcS2

2. Formular inregistrare la seminarul de diseminare din 26.11.2018, pt. alti lideri din mediul scolar (sefi de catedre, sefi ai unor comisii de specialitate, etc.)

Registration form for the dissemination seminar on 26.11.2018, for other categories of school decision-makers (chiefs of department, chiefs of specialty commissions, etc.)

https://goo.gl/forms/fIV88xf5Bhumr9kX2

 3. Formular inregistrare la seminarul de diseminare din 7.12.2018, pt. alti factori (factori de decizie politica, reprezentanti MEN, consilieri, psiho-pedagogi, etc.)

Registration form for the dissemination seminar on 7.12.2018, for other decision-makers (political decision-makers, representatives of Ministry of Education, psychologists, pedagogues, etc.)

https://goo.gl/forms/3FCTgoIUNLl1lotl1

4. Formular inregistrare la seminarul de diseminare din 17.12.2018, pt. profesori

Registration form for the dissemination seminar on 17.12.2018, for school teachers

https://goo.gl/forms/xRgbQQTsfSRJk9nG2