Având în vedere adresa MEN 37620/13.09.2018, ȋn care se precizează că ȋn annul şcolar 2018-2019, pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a metodiştilor inspectoratelor şcolare, se aplică prevederile comunicate prin adresa MEN nr. 39014/21.09.2017, IŞJ Argeş anunţă organizarea procesului de selecţie a corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, pentru anii şcolari 2018-2019 şi 2019-2020

Apel de selectie

Calendar selecție

Nr_locuri_vacante

Piese dosar

Bibliografie