In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES, cu sediul in B-dul Eroilor nr. 4-6 Piteşti, Jud. Argeş, Pitesti, cod postal , România, e-mail: contact@isjarges.ro, nr. de telefon +40 (0)248 218 319 reprezentat legal prin Inspector Şcolar General, Prof. Dumitru TUDOSOIU, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza:

Servicii de catering pentru membrii grupului tinta din proiectul „Cresterea calitatii procesului educational prin implementarea de masuri integrate”, ID proiect 106406, conform cerintelor din documentația de atribuire atașată.

Documentație atribuire