Meniu Închide

Gradații de merit 2021

Anexa-nr.-1-Graficul-desfăşurării-concursului-pentru-acordarea-gradaţiilor-de-merit-sesiunea-2021

CERERE-INSCRIERE-GRADATII-DE-MERIT-2021

ANEXA-nr.-4-Declaratie-pe-propria-raspundere

Nr.-de-locuri-gradații-de-merit-2021

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru Secretar – Secretar șef

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2021

Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul special

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru Administrator de patrimoniu

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru Bibliotecar școlar

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul primar

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru Contabil – Contabil șef

Grilăfișă de (auto)evaluare pentru informatician,analist programator

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru Laborant

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru maiștri – instructori, profesori pentru instruire practică

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru Mediator Asistent social Instructor educație incluzivă

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru Pedagog Supraveghetor alte funcții didactic-auxiliare

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, din palate și cluburile copiilor

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru personalul de predare din palate și cluburile copiilor

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru profesor documentarist

GrilăFișă de (auto)evaluare pentru profesori consilieri, profesori logopezi din C.J.R.A.E. Argeș

VACCINAT