Meniu Închide

RE-Activ – Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice ale copiilor

„RE-Activ – Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice ale copiilor” POCU/74/6/18/106957 este proiectul în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic Argeș, în calitate de partener și-au reunit forțele, profesionalismul și entuziasmul într-un deziderat comun de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii pentru preșcolarii și elevii din 8 școli, cu grad ridicat de defavorizare în ceea ce privește grupul țintă, parteneri asociați în proiect din Județul Argeș.

Inspectoratul Școlar Județean Argeș a gestionat un buget de 4.814.424, 84 lei împreună cu partenerul proiectului, Casa Corpului Didactic Argeș.

Cea de-a 35-a lună de implementare a proiectului aduce o serie de evenimente de tip workshop-uri și seminarii derulate în Activitatea A.8. Activităţi/campanii de conştientizare şi atragere a  comunităţii locale în vederea facilitării accesului la educaţie şi prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a şcolii, implementată de către Casa Corpului Didactic Argeș astfel:

În data de 18 martie 2021, la Hotelul Ramada din Pitești, în cadrul Subactivității A 8.1 au fost organizare workshop-uri unde au fost dezbătute teme de interes pentru comunitate referitoare la educaţie (măsuri de atragere de resurse materiale pentru optimizarea procesului educaţional, alternative educative şi alte iniţiative profesor-părinte-copil sau bune practici de educație incluzivă) şi la implicarea comunităţii şi mediului de business în susţinerea şcolilor implicate.

Workshop-urile organizate au reunit alături de echipa de management și echipa de implementare a proiectului, cadre didactice din învățământul preuniversitar, reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai bisericii, organizațiilor nonguvernamentale, mediului de afaceri.

În data de 25 martie 2021, la Hotelul Ramada din Pitești,  în cadrul Subactivității  A 8.2 se vor organiza seminarii al căror scop este de a dezbate teme de interes pentru comunitate referitoare la educație, măsuri de reducere a abandonului școlar, implicarea părinților în procesul educațional.

Activitățile organizate de echipa RE-activ vor aduce împreună specialiști din educație, psihologi/ psihoterapeuți care lucrează cu copiii aflați în risc de abandon școlar, reprezentanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Argeş, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş alături de profesorii din școlile partenere, părinții copiilor implicați în proiect.

Ne dorim ca rezultatele acestui proiect, bunele practici identificate să fie valorificate și după finalizarea acestuia, să existe o transferabilitate, o multiplicare a acțiunilor la nivelul întregului sistem de învățământ din județul Argeș.

 

Inspector Școlar General/ Manager de proiect

Elena- Liliana MURGULEȚ

 

VACCINAT