Meniu Închide

Anunț privind accesul candidaților în centrele de concurs – Titularizare 2020

Concursul național pentru  ocuparea  posturilor didactice/catedrelor  declarate vacante/rezervate  în învățământul preuniversitar va avea loc în data de 29 iulie 2020, începând cu orele 09.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 (patru) ore.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.15, având obligatoriu buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

Rugăm candidații care participă la concurs să citească, cu atenție Procedura M.E.C. nr. 32446/24.07.2020, pe care o găsiți atașată, în special informațiile referitoare la :

– modul de redactare a lucrării scrise,

– modul de corectare, de către candidați, a greșelilor,

– modul de completare a disciplinei de concurs pe foaia tipizată,

– modul în care se sigilează și se securizează lucrarea scrisă,

– modul în care se realizează numerotarea paginilor scrise,

– condițiile în care candidații se pot retrage de la proba scrisă,

– situațiile în care candidații pot fi eliminați,

– situațiile în care lucrările scrise pot fi anulate.

          Accesul candidaților în centrele de concurs se realizează luând în considerare măsurile obligatorii de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2.

Procedura nr. 32446 din 24.07.2020 privind desfășurarea probei scrise