Meniu Închide

Gradații merit 2020

Număr de locuri gradații de merit 2020

CERERE INSCRIERE GRADATII DE MERIT-2020

ANEXA nr. 4 Declaratie pe propria raspundere

1. Fișa (auto)evaluare cadre didactice din învățământul preșcolar 2020

2. Fișa (auto)evaluare cadre didactice din învățământul primar 2020

3. Fișa (auto)evaluare profesor 2020

4. Fișa (auto)evaluare maiștri, instructori – profesori pentru instruire practică 2020

5. Fișa (auto)evaluare învățământ special 2020

6. Fișa (auto)evaluare CJRAE 2020

7. Fișa (auto)evaluare director

8. Fișa (auto)evaluare bibliotecari școlari 2020

9. Fișa (auto)evaluare informatician 2020

10. Fișa (auto)evaluare laborant 2020

11. Fișa (auto)evaluare mediator, asistent social, instructor educație incluzivă 2020

12. Fișa (auto)evaluare administrator de patrimoniu 2020

13. Fișa (auto)evaluare administrator financiar – contabil șef 2020

14. Fișa (auto)evaluare Pedagog, supraveghetor,alte funcții didactice auxiliare 2020

15. Fișa (auto)evaluare secretar, secretar șef 2020

16. Fișa (auto)evaluare directori palate 2020

17. Fișa (auto)evaluare profesori palat 2020

18. Fișa (auto)evaluare directori LPS și CSS 2020

19. Fișa (auto)evaluare profesori LPS și CSS 2020

 

VACCINAT