Meniu Închide

Ședință de repartizare 22 august 2019

Joi, 22 august 2019, la Liceul Tehnologic „Astra” Pitești vor avea loc următoarele etape din mobilitatea personalului didactic, după următorul program:

  1. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE ŞI DE DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE NESOLUŢIONATĂ9.00 – 9.15
  2. REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE TITULARE PRIN CONTINUITATE PENTRU DETAŞARE LA CERERE ŞI DETAŞAREA LA CERERE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR PENTRU TITULARII CARE AU OBŢINUT CEL PUŢIN MEDIA 5 (CINCI) LA  CONCURSUL DIN SESIUNEA 2019 –   9.15 – 10.00.
  3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR CU MEDIA DE REPARTIZARE MINIMUM 7 (ȘAPTE) LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE, SESIUNEA 2019, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR DE REPARTIZARE:

 

EDUCATOARE 10.00-11.00
ÎNVĂȚĂTORI 11.00-12.00
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

ISTORIE

GEOGRAFIE

SOCIO-UMANE

12.00-13.00
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ

LIMBI MODERNE

RELIGIE

13.00-14.00
BIOLOGIE

CHIMIE

FIZICĂ

INFORMATICĂ

MATEMATICĂ

14.00-15.00
ARTE

CLUBURILE COPIILOR

DISCIPLINE TEHNICE

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

15.00-16.00

Este obligatorie prezența candidaților la ședința publică cu buletinul sau cartea de identitate sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către candidați.