Meniu Închide

Sedinţă repartizare 31 iulie 2019

MIERCURI, 31 iulie 2019, va avea loc repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Este obligatorie prezența candidaților cu buletinul sau cartea de identitate sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către candidați.

Ședința va avea loc în sala Amfiteatru a Liceului Tehnologic ASTRA din Pitești, după următorul program:

 

 

Ora Disciplina
10.00-10.30 – AEROMODELE/RACHETOMODELE

– EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

– FIZICĂ

– DISCIPLINE TEHNICE

– MUZICA INSTRUMENTALA(FUNCȚIE DE INSTRUMENT)

– ARTĂ VOCALĂ- CANTO

10.30-11.00 – EDUCATOARE

– ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

– MATEMATICĂ

– INFORMATICĂ