Meniu Închide

Sedinţă repartizare 1 august 2019

JOI, 1 august 2019, va avea loc ședință de repartizare, în ordine, a:

  • cadrelor didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluționată prin completarea normei didactice pe perioadă determinată sau nedeterminată prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate ori prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  • candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), sau cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art.21, alin.4 și 6 din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/ catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

 

Este obligatorie prezența candidaților cu buletinul sau cartea de identitate sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către candidați.

          Ședința va avea loc în sala Amfiteatru a Liceului Tehnologic ASTRA din Pitești, începând cu ora 9.00, pentru toate disciplinele.