Meniu Închide

Concursul extraşcolar de limba engleză pentru clasele a V-a şi a VI-a

Etapa județeană a concursului extrașcolar de limba engleză (pentru clasele a V-a și a VI-a) se va derula în data de 25 mai 2019, începând cu ora 10.00.
Se va susține numai o probă scrisă. La această probă vor participa toți elevii care au obținut un punctaj minim de 90 de puncte la etapa anterioară.
Proba scrisă se va desfășura la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din Pitești. Timpul de elaborare a răspunsurilor este de 90 de minute pentru ambele clase.
Elevii au acces în săli până la ora 9.30, pe baza carnetului de elev, cu fotografie, vizat pentru anul şcolar în curs.
Tabelele cu elevii calificați precum şi propunerile de profesori evaluatori au fost trimise, conform instrucţiunilor şi termenelor transmise prin e-mail de către responsabilii de Cercuri, la adresa: corina_arghira@yahoo.com (în format WORD) și prin fax la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Pitești. Nerespectarea termenului precizat poate bloca înscrierea elevilor.
Rezultatele inițiale vor fi afișate luni, 27 mai 2019, iar eventualele contestații vor putea fi depuse marți, 28 mai 2019, în intervalul 8.00-10.00, la secretariatul școlii organizatoare a concursului.
Alte detalii au fost transmise de către responsabilii de Cerc.