Meniu Închide

Olimpiada ”Științe pentru juniori” – etapa județeană 25 mai 2019

Etapa județeană a Olimpiadei de ”Științe pentru juniori” se desfășoară, sâmbătă, 25 mai 2019, la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Pitești, între orele 10:00 – 13:00, la disciplinele biologie, chimie și fizică.

Accesul elevilor în săli este permisă până la ora 9:30 pe baza  carnetului de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de surse de informare: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc. De asemenea, se interzice accesul în sala de concurs cu telefoane mobile.

Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau alte mijloace electronice de comunicare, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu , fraudă sau tentativă de fraudă  atrag după sine eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut de metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de concurs cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.

În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de concurs; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe subiecte, de către profesorii evaluatori care fac parte din comisia de evaluare, iar rezultatele vor fi afişate în după-amiaza zilei de concurs la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești.

Eventualele contestații se vor depune în ziua de luni, 27 mai 2019, la secretariatul unității de

învățământ, între orele 8.00-10.00. Cererea de contestaţie va avea avizul profesorului care a pregătit elevul la disciplina la care se solicită contestație.

Pentru etapa națională, județului Argeș i s-au alocat 2 locuri,

Macheta_înscriere_Olimpiada_Juniori_2019