Meniu Închide

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv 2019-2020

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în clasele a IX-a cu program bilingv se vor desfăşura la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”Piteşti, după cum urmează:

Miercuri 15 mai 2019 – limba engleză– proba scrisă în intervalul 9.00 – 10.00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8.30), proba orală în intervalul 11.00 – 19.00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de concurs;

Joi 16 mai 2019 – limba franceză– proba scrisă în intervalul 9.00 – 10.00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8.30), proba orală în intervalul 11.00 – 19.00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de concurs;

Luni 20 mai 2019– afişarea rezultatelor ora 9.00;

Luni 20 mai 2019- depunerea contestaţiilor între orele 10.00-13.00, la secretariatul Colegiului Național ,,Alexandru Odobescu’’ Pitești;

Vineri 24 mai 2019-afişarea rezultatelor finale.

Candidaţii din judeţul Argeş se vor înscrie în perioada 13 – 14 mai 2019 la unităţile şcolare de provenienţă.

Elevii din alte judeţe se vor înscrie la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”, Piteşti, după următorul program:

Luni     13 mai 2019 – în intervalul orar 08.00 – 18.00;

Marţi   14 mai 2019 – în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Actele necesare pentru înscriere:

– anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2019 – 2020 (se eliberează de şcoala de provenienţă);

– copie xerox – carte de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

– cerere de înscriere tip (se va ridica de la şcoala de provenienţă a elevului) în perioada 13 – 14 mai 2019), iar pentru elevii din alte judeţe de la secretariatul Colegiului Naţional ,,Alexandru Odobescu” Pitești;

– dosar cu şină.

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi carnetul de elev cu fotografie şi vizat pentru anul şcolar în curs, atât la proba scrisă cât și la proba orală.

Precizări privind echivalările examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv:

Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (din lista prevăzută în metodologia specifică).

Conform metodologiei, candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş se va constitui o comisie de înscriere şi echivalare a examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv ( acolo unde sunt solicitări în acest sens). Părinţii vor depune la secretariatul şcolii de provenienţă până în data de 07.05.2019 o cerere de echivalare şi o copie a diplomei, legalizată/autentificată de directorul şcolii (,,conform cu originalul”).