Meniu Închide

Obiectivele și activitățile proiectului Erasmus+, REFORM

Obiectivele proiectului Erasmus+, Reform, sunt:

– colectarea de metodologii de învățare și predare și abordări pedagogice în domeniul orientării carierei în școli;

– testarea, adaptarea și implementarea de practici inovatoare, care pot oferi cunoștințe, aptitudini și competențe (atitudini) de care profesioniștii vor avea nevoie în activitatea lor de consilieri de carieră;

– dezvoltarea unei metodologii integrate de învățare, cu instrumente și metode care să asigure motivația, pregătirea și sprijinul pentru consilierea în carieră;

– elaborarea unei  platforme electronice, cu orientare deschisă și flexibilă, cu metode și instrumente de consiliere și pregătire pentru profesioniști;

– formarea de noi abilități IT și profesionale pentru profesioniști și dobândirea de către aceștia de noi cunoștințe despre orientarea în carieră, astfel încât să își mărească calificările și să promoveze îmbunătățirea calității activității lor;

– îmbunătățirea competențelor sociale, digitale, personale și metodologice ale educatorilor;

– dotarea profesorilor, a educatorilor în general, cu instrumentele necesare pentru a-și spori capacitatea de a sprijini elevii în educație, sau, în cazul absolvenților, în integrarea acestora pe piața forței de muncă;

– crearea unei rețele de educatori care să coopereze și să facă schimb de bune practici, la nivel european.

Activitățile care vor fi întreprinse în cadrul proiectului sunt următoarele:

-crearea metodelor de predare și abordare pedagogică pentru dezvoltarea unei metodologii integrate de învățare, cu instrumente și metode de consiliere în carieră (CC-Box);

– elaborarea metodologiei integrate de învățare pentru consilierea în carieră;

– elaborarea unei platforme electronice pentru orientarea în carieră (E-CC-Box);

– instruirea internațională a practicienilor din domeniul educației pentru utilizarea CC-Box și E-CC-Box;

– evenimente multiplicatoare pentru testarea, feed-back-ul și diseminarea rezultatelor proiectului, pentru cel puțin 25 de practicieni din fiecare țară parteneră.