Meniu Închide

Rezultate inițiale OLLR și OLAV

Rezultatele inițiale OLLR și OLAV se regăsesc pe site-urile unităților de învățământ.

Colegiul Național Alexandru Odobescu

Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”

Eventualele contestații se pot depune luni, 4 martie 2019, la secretariatele centrelor de concurs, între orele 09.30 – 11.30.

Conform regulamentelor specifice, punctajele inițiale se modifică dacă:
  • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba și literatura română clasele a V –a – a VIII –a, nr. 24718/16.01.2019, Capitolul IV, Evaluarea și soluționarea contestațiilor, art. 20 (8): la toate etapele Olimpiadei, în urma reevaluării la contestații, punctajul
se modifică numai dacă între punctajul inițial și cel obținut la reevaluare este o diferență mai mare de 5 puncte;
  • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de limba și literatura română clasele a IX –a – a XII –a, nr. 24719/16.01.2019, Capitolul VI, Soluționarea contestațiilor, art. 27 (2): punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații, dacă între punctajul inițial și punctajul acordat la contestație există o diferență de cel puțin 10 puncte. Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 10 puncte, punctajul definitiv este cel inițial.