Inspector

Prof. Amalia Velicu

RezultateAudiente

Luni 10-12 Miercuri 14-16

Telefon

0733033326

Concursuri

rom

Anunțuri

Evenimente de informare Apelul 2018 Erasmus+

 • Postat pe 14/01/2018, la 16:07 de AMALIA VELICU

Având în vedere publicarea Apelului 2018 Erasmus+, se vor organiza 3 evenimente de informare la nivelul județului Argeș, astfel: 1.Pentru zona de sud a județului Argeș, activitatea de informare se va desfășura la Liceul Tehnologic Dacia Pitești, în data de 31.01.2018, ora…

Având în vedere publicarea Apelului 2018 Erasmus+, se vor organiza 3 evenimente de informare la nivelul județului Argeș, astfel:

1.Pentru zona de sud a județului Argeș, activitatea de informare se va desfășura la Liceul Tehnologic Dacia Pitești, în data de 31.01.2018, ora 1800 .

Persoana de contact: prof. Valentina Stanciu, tel. 0743580268

2.Pentru zona Câmpulung și Curtea de Argeș, activitatea de informare se va desfășura la Colegiul Național Vlaicu Vodă Curtea de Argeș, în data de 23.01.2018, ora 1000 .

Persoana de contact: prof. Popescu Ileana, tel. 0745637423

3.Pentru Pitești, activitatea de informare se va desfășura la Colegiul Național Zinca Golescu Pitești, în data de 30.01.2018, ora 1400 .

Persoana de contact: prof. Grecu Aida, tel. 0740819917

La evenimente sunt așteptați responsabilii Comisiei de programe și proiecte educative, directorii, alte cadre didactice interesate (max. 2 pers. dintr-o unitate școlară).

În cadrul evenimentelor, după prezentarea Apelului 2018 Erasmus+, este posibilă diseminarea proiectelor dumneavoastră derulate în școli, în limita timpului disponibil (10 – 15 min./diseminare).

În cazul în care doriți să participați la eveniment, în funcție de planificarea pe zone, vă rog să confirmați persoanei de contact desemnate, prezența dumneavoastră, respectiv activitatea de diseminare pe care doriți să o susțineți.

 

Inspector școlar proiecte educaționale,

Prof. Velicu Amalia

0788282130Cititi mai mult

Stimate Domnule/Doamnă Director,         Agenția Națională pentru Programe în Domeniul Educației și Formării Profesionale vă oferă,prin rețeaua proprie de formatori ERASMUS +,  oportunitatea de a participa gratuit la un Atelier de scriere de proiecte de Parteneriat strategic în domeniul educației și formării profesionale!            …

Stimate Domnule/Doamnă Director,

        Agenția Națională pentru Programe în Domeniul Educației și Formării Profesionale vă oferă,prin rețeaua proprie de formatori ERASMUS +,  oportunitatea de a participa gratuit la un Atelier de scriere de proiecte de Parteneriat strategic în domeniul educației și formării profesionale!

            ANPCDEFP, instituția care gestionează programul Erasmus+ in România, organizează împreuna cu formatorii din reteaua proprie de formare, un atelier de scriere de proiecte în cadrul Acțiunii Cheie 2 – Parteneriate strategice, domeniul VET.

Unde ? Atelierul va fi găzduit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 127. 

Când ? Perioada:6 – 8 Februarie 2018

De ce? Sa învețe să facă proiecte Erasmus + ! Aceste proiecte pot aduce o schimbare în instituție/organizație: dezvoltarea/îmbunătățirea competențelor profesionale, schimbări în ceea ce priveste proceduri interne, metode, etc.

Succesul educației și formării profesionale se măsoară cel mai adesea în gradul de absorbție al absolvenților pe piața muncii, de modul și măsura în care competențele lor profesionale răspund nevoilor angajatorilor care trebuie să răspundă provocărilor unei economii globalizate și competitive. Modificările aduse recent la Legea Educației Naționale în ceea ce privește rolul și ponderea învățământului dual în peisajul învățământului profesional și tehnic oferă un cadru de implementare care necesită pregătirea resurselor umane pentru un tip de învâțare bazată pe competențe achiziționate la ”școală” dar mai ales la „locul de muncă”.

Pentru cine?                               

Instituțiile care pot aplica in cadrul Actiunii Cheie 2, sector VET, conform ghidului candidatului sunt urmatoarele:

-școală/institut/centru educațional de orice nivel din domeniul VET (incluzând licee tehnologice și vocaționale, școli profesionale ș.a.);

-o întreprindere (de tipul: IMM, companie mare sau întreprindere socială) publică sau privată;

-autoritate publică  la nivel local, regional sau național

-un partener social sau orice alt tip de organizație reprezentativă pentru activitatea profesională (de tipul: camere de comerț, industrie și artizanat, asociații profesionale și de meșteșugari, organizații sindicale)

-institut de cercetare;

-centru de pregătire  profesională;

-întreprinderi care furnizează co-training;

-organism care furnizează consiliere profesională, vocațională și în carieră;

-centru de recunoaștere a competențelor profesionale obținute prin învățare nonformaă și informală.

– instituție de învățământ superior;

-organizație non profit care desfășoară activități în domeniul educației și formării profesionale;

-fundație;

-organizație culturală, bibliotecă, muzeu;

Acest atelier se adresează mai ales personalului unor organizaţii sau instituţii eligibile care nu au mai coordonat proiecte de parteneriat strategic aprobate în România prin programul Erasmus+, domeniul Formare profesională (VET). 

Scopul atelierului este să ofere un cadru adecvat de interacțiune și sprijin personalizat în vederea finalizării etapei de proiectare și completării unui formular de candidatură pentru un proiect de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+, sector VET. În cadrul atelierului, alternează etapele de lucru individual pe formularul de candidatură cu etapele de discuții de grup și clarificare a întrebărilor specifice ale participanților.

Formatorii Erasmus+ vin pregatiti sa va ajute sa dezvoltati un proiect si sa completati formularul de candidatura in cele 3 zile ale atelierului, iar expertii ANPCDEFP sunt pregatiti, ca, după atelier, să vă raspundă oricăror întrebari legate de aceste proiecte.

Informații detaliate puteți găsi la:

http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-parteneriate

Participarea la atelier este gratuită pentru participantii selectați (costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de ANPCDEFP).

Informații suplimentare, precum și detalii legate de înscrierea la atelier, condiții si criterii de selecție se găsesc la: http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1134

Termen limita pentru inscriere:  28 ianuarie 2018

Pentru înscriere faci click aici: Înscrie-te aici

Formatori ERASMUS +

Liliana Rujanu&Valentin Stancu IrinelCititi mai mult

Sprijin pentru acţiunile de informare privind politica agrară comună

 • Postat pe 28/12/2017, la 13:39 de AMALIA VELICU

Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare cu privire la politica agrară comună (CAP) care vizează, în special: Promovarea locurilor de muncă, a creșterii și a investițiilor în zonele rurale și menținerea comunităților rurale viabile în UE; Stimularea cunoașterii, inovării și digitalizării…

Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare cu privire la politica agrară comună (CAP) care vizează, în special:

Promovarea locurilor de muncă, a creșterii și a investițiilor în zonele rurale și menținerea comunităților rurale viabile în UE;

Stimularea cunoașterii, inovării și digitalizării în sectorul agricol;

Dezvoltarea durabilă a mediului si rezistența la schimbările climatice;

Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;

Asigurarea unei profit echitabil pentru fermieri în lanțul agroalimentar pentru menținerea viabilității producției agricole europene și a viitorului modelului de fermă familială;

Încurajarea obiceiurilor alimentare sănătoase pentru copii și adulți, un consum de alimente de calitate sigure și durabile și distribuirea produselor agricole prin intermediul unei scheme in  școlile din UE, ca o contribuție importantă la inițiativa Comisiei Europene de a trăi sănătos.

Vor fi finanţate acţiunile care includ mai multe dintre activităţile sau instrumentele de comunicare enumerate mai jos (lista nu este exhaustivă):

producerea şi distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale,

producerea şi distribuirea de materiale tipărite (publicaţii, afişe etc.),

crearea unor instrumente online şi prin intermediul reţelelor sociale,

evenimente mediatice,

conferinţe, seminarii, ateliere (de preferință transmise pe internet) și studii pe tema dată

evenimente de tipul “fermă naturală la oraş” care contribuie la a explica populaţiei urbane importanţa agriculturii,

evenimente de tipul “porţi deschise către natură” care urmăresc să arate cetăţenilor rolul agriculturii (exemple de bună practică, proiecte inovatoare),

expoziţii statice sau mobile sau puncte de informare.

Măsurile trebuie să fie implementate între 1 mai 2018 şi 30 aprilie 2019.

Durata maximă a acțiunilor de informare este de 12 luni.

Tema prioritară pentru această cerere de propuneri este politica agricolă comună reformată și provocările care urmează.

În ceea ce priveşte cetăţenii, temele prioritare vizează subiecte de interes general referitoare la politica agricolă comună şi ar trebui să se axeze pe următoarele trei elemente-cheie: siguranţa alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea zonelor rurale.  Obiectivul acestor acţiuni este de a informa un număr mare de persoane cu privire la aspectele principale ale politicii agricole comune reformate.

În ceea ce priveşte actorii rurali, acţiunile ar trebui să vizeze implementarea măsurilor introduse prin reforma CAP şi elemente specific ce ţin de agricultură organică.

Grupurile ţintă:

comunităţi rurale, părţi interesate din sectorul agricol, agricultori (fermieri) şi alţi potenţiali beneficiari ai măsurilor de dezvoltare rurală;

publicul larg (cu un accent special pe tinerii din zonele urbane).â

Buget: bugetul total alocat pentru cofinanțarea activităților este estimat la 4 000 000 EUR. Grantul maxim va fi de 500 000 de euro.
Solicitanţi: orice organism constituit legal, stabilit într-un stat membru: organizaţii ale fermierilor sau pentru dezvoltare rurală, asociaţii europene, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice din statele membre, companii mass-media, instituţii de învăţământ, universităţi şi centre de cercetare.

Data limită: 5 ianuarie 2018

Detalii la:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures

http://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/288Cititi mai mult

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

 • Postat pe 28/12/2017, la 13:27 de AMALIA VELICU

Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană.  Tema concursului: ‘Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni’ se…

Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană. 

Tema concursului:
‘Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni’ se acordă proiectelor care:

– promovează înţelegerea europeană şi internaţională,

– favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene,

– reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de cetăţeni europeni care trăiesc împreună în aceeaşi comunitate.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană.

Criterii de participare:

– participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani;

– să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state membre ale UE;

– participanţii se pot înscrie individual sau colectiv;

– proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi să fi fost finalizate în cursul anului calendaristic (12 luni) care precede data limită de depunere a candidaturii actuale sau să fie în curs de desfăşurare.
Premii:

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi este în valoare de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.

Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, în data de 8 mai 2018.

Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Preşedintele Parlamentului European  şi de către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen.

Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg).
Procedura de selecţie:
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două etape:
Etapa întâi: juriile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi dintr-un reprezentant al organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state member, până pe 15 martie 2018.
Etapa a doua : juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE), Preşedintele PE şi patru reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile naţionale, până pe 11 aprilie 2018.

Data limită: 29 ianuarie 2018

Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul Naţional de Informare al Parlamentului European.

Mai multe detalii la:

http://www.charlemagneyouthprize.eu

http://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/199Cititi mai mult

Miercuri, 13.12.2017, între orele 12 30  și 14 00 , va avea loc la Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk. La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate,…

Miercuri, 13.12.2017, între orele 12 30  și 14 00 , va avea loc la Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

Inițiativa Corpul European de Solidaritate (ESC) a fost lansată acum un an. Din luna decembrie a anului trecut, tinerii din întreaga Europă se pot înscrie în Corp și pot astfel să-și exprime interesul de a participa la activități de solidaritate….

Inițiativa Corpul European de Solidaritate (ESC) a fost lansată acum un an. Din luna decembrie a anului trecut, tinerii din întreaga Europă se pot înscrie în Corp și pot astfel să-și exprime interesul de a participa la activități de solidaritate. În prezent, acești tineri sunt susținuți de programul Erasmus + prin intermediul SEV, alături de alte programe.

Mai multe informații puteți găsi la adresa http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/341

Corpul european de solidaritateCititi mai mult

Newsletter Eurodesk – decembrie 2017

 • Postat pe 11/12/2017, la 11:02 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din decembrie 2017: http://mailchi.mp/4050c9d8418f/eurodesk-newsletter-july-2799673?e=c39ea3bf32

A apărut newsletter-ul Eurodesk din decembrie 2017:

http://mailchi.mp/4050c9d8418f/eurodesk-newsletter-july-2799673?e=c39ea3bf32Cititi mai mult

Evenimentul va avea loc la Bruxelles, în perioada 15 și 16 martie 2018. Termenul de depunere al candidaturilor este 24 noiembrie 2017. Detalii la adresele: http://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018 http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/363

17_466-webbanner1

Evenimentul va avea loc la Bruxelles, în perioada 15 și 16 martie 2018.

Termenul de depunere al candidaturilor este 24 noiembrie 2017.

Detalii la adresele:

http://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018

http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/363Cititi mai mult

Joi, 09.11.2017, între orele 1800  – 1930  , va avea loc la Colegiul Tehnic Armand Călinescu Pitești un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk. La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă…

Joi, 09.11.2017, între orele 1800  – 1930  , va avea loc la Colegiul Tehnic Armand Călinescu Pitești un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

Newsletter Eurodesk – noiembrie 2017

 • Postat pe 02/11/2017, la 09:21 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din noiembrie 2017: http://mailchi.mp/889697790f77/eurodesk-newsletter-july-2771249?e=c39ea3bf32    

A apărut newsletter-ul Eurodesk din noiembrie 2017:

http://mailchi.mp/889697790f77/eurodesk-newsletter-july-2771249?e=c39ea3bf32

 

 Cititi mai mult

Atelier de scriere proiecte E+, Vladesti AG, decembrie 2017

 • Postat pe 02/11/2017, la 09:16 de AMALIA VELICU

Anunțul este aici: http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1133 Termenul limita de inscriere este 26 noiembrie 2017

Anunțul este aici:
Termenul limita de inscriere este 26 noiembrie 2017


Cititi mai mult

Newsletter Eurodesk – octombrie 2017

 • Postat pe 12/10/2017, la 11:06 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din octombrie 2017: http://us2.campaign-archive.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=7d19957ef5  

A apărut newsletter-ul Eurodesk din octombrie 2017:

http://us2.campaign-archive.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=7d19957ef5

 Cititi mai mult

Luni, 09.10.2017, între orele 13 30  și 15 00 , va avea loc la Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move. La eveniment vor fi prezentate…

Luni, 09.10.2017, între orele 13 30  și 15 00 , va avea loc la Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

Vineri, 06.10.2017, între orele 9 30  și 11 00 , va avea loc la Liceul Tehnologic Topoloveni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move. La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene…

Vineri, 06.10.2017, între orele 9 30  și 11 00 , va avea loc la Liceul Tehnologic Topoloveni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

Joi, 05.10.2017, între orele 14 00  și 15 30 , va avea loc la Liceul Tehnologic Astra Pitești un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move. La eveniment vor fi prezentate oportunitățile…

Joi, 05.10.2017, între orele 14 00  și 15 30 , va avea loc la Liceul Tehnologic Astra Pitești un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

Joi, 05.10.2017, între orele 10 00  și 11 30 , va avea loc la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima Pitești un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move. La eveniment vor fi prezentate…

Joi, 05.10.2017, între orele 10 00  și 11 30 , va avea loc la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima Pitești un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk, în cadrul Campaniei Time to Move.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

Concurs de design pentru tricoul Time to Move 2017!

 • Postat pe 18/09/2017, la 13:37 de AMALIA VELICU

Campania Time to Move cuprinde o serie de evenimente organizate de Eurodesk în toată Europa, în luna octombrie, pentru a promova oportunitățile de mobilitate pentru tineri. Pentru această campanie Eurodesk invită tinerii să ia parte la concursul de design de…

Eurodesk

Campania Time to Move cuprinde o serie de evenimente organizate de Eurodesk în toată Europa, în luna octombrie, pentru a promova oportunitățile de mobilitate pentru tineri.

Pentru această campanie Eurodesk invită tinerii să ia parte la concursul de design de tricouri pentru a selecta tricoul oficial al campaniei Time to Move 2018.

Daca ai între 13 și 30 de ani și locuiești într-una dintre țările eligibile, participă la concurs și creează design-ul pentru un tricou care reprezintă cel mai bine spiritul campaniei Time to Move, împărtășește-l cu noi și ai șansa de a câștiga unul dintre premiile care te pot ajuta să pleci într-o călătorie în Europa.

Pentru design poți să folosești o fotografie, să creezi o ilustrație digitală, să desenezi pe o foaie de hârtie, să  folosești doar text sau poți alege altă tehnică. Pentru a participa la concurs, încarcă creația ta în format imagine, adăugă un titlu și o scurtă prezentare despre tine.

Un juriu va alege cei 3 câștigători principali, iar al patrulea câștigător va fi decis prin vot public.

Câștigătorii vor primi următoarele premii:

Locul  întâi – un card InterRail

Locul al doilea – un bagaj de mână Eastpack

Locul al treilea – un voucher pentru un abonament de 6 luni Spotify Premium

Câștigătorul votului public – un rucsac Fjällräven

Termen limită pentru participare: 31 octombrie 2017.

Mai multe detalii despre concurs găsiți aici: https://www.facebook.com/Eurodesk/app/515720611858523/Cititi mai mult

Eurodesk Awards 2017

 • Postat pe 18/09/2017, la 13:19 de AMALIA VELICU

Eurodesk Awards 2017Cititi mai mult

Newsletter Eurodesk – septembrie 2017

 • Postat pe 18/09/2017, la 13:06 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din septembrie 2017: http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=406af13330

A apărut newsletter-ul Eurodesk din septembrie 2017:

http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=406af13330Cititi mai mult

Newsletter Eurodesk – august 2017

 • Postat pe 18/09/2017, la 13:06 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din august 2017: http://us2.campaign-archive2.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=14e7ea2016

A apărut newsletter-ul Eurodesk din august 2017:

http://us2.campaign-archive2.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=14e7ea2016Cititi mai mult

Newsletter Eurodesk – iulie 2017

 • Postat pe 18/09/2017, la 13:05 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din iulie 2017: http://us2.campaign-archive2.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=7c900ceee3

A apărut newsletter-ul Eurodesk din iulie 2017:

http://us2.campaign-archive2.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=7c900ceee3Cititi mai mult

Eveniment Maker Faire

 • Postat pe 18/09/2017, la 10:34 de AMALIA VELICU

Evenimentul Maker FaireCititi mai mult

Newsletter Eurodesk – iunie 2017

 • Postat pe 16/06/2017, la 13:37 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din iunie 2017: http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=cc4de6e3e3

A apărut newsletter-ul Eurodesk din iunie 2017:

http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=cc4de6e3e3Cititi mai mult

Newsletter Eurodesk – mai 2017

 • Postat pe 16/06/2017, la 13:35 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din mai 2017: http://us2.campaign-archive2.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=54fb318276  

A apărut newsletter-ul Eurodesk din mai 2017:

http://us2.campaign-archive2.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=54fb318276

 Cititi mai mult

http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/300 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2017

http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/300

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2017Cititi mai mult

Concurs Național Euroscola

 • Postat pe 01/06/2017, la 10:45 de AMALIA VELICU

Lansare EuroscolaCititi mai mult

Rezultate Competiție Națională Școala Europeană

 • Postat pe 01/06/2017, la 10:39 de AMALIA VELICU

Rezultate SECititi mai mult

Scrisoare presedinte PECititi mai mult

Proiectul Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

 • Postat pe 02/05/2017, la 22:20 de AMALIA VELICU

Global Youth Tobacco SurveyCititi mai mult

Competiția “Școala antreprenorială a anului”

 • Postat pe 02/05/2017, la 22:11 de AMALIA VELICU

JA-Scoala Antreprenoriala a Anului 2017Cititi mai mult

Competiția “Idei din Țara lui Andrei”

 • Postat pe 02/05/2017, la 22:06 de AMALIA VELICU

Tara lui AndreiCititi mai mult

Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) 2017

 • Postat pe 02/05/2017, la 21:43 de AMALIA VELICU

SET 2017 în România se derulează în perioada 4-10 mai. SET 2017 se concentrează în special pe teme care subliniază valori şi concepte ca solidaritatea, angajamentul, participarea pentru toţi, combaterea inegalităţii şi incluziune. În cadrul Săptămânii Europene a Tineretului vei…

SET 2017 în România se derulează în perioada 4-10 mai. SET 2017 se concentrează în special pe teme care subliniază valori şi concepte ca solidaritatea, angajamentul, participarea pentru toţi, combaterea inegalităţii şi incluziune.

În cadrul Săptămânii Europene a Tineretului vei putea urmări dezbateri pe subiectele prioritare ale politicii de tineret a UE, iar tinerii și alţi actori implicaţi în problematica legată de tineret vor putea afla despre oportunitățile oferite de Erasmus + prin exemplele de proiecte care vor fi prezentate.

Site-ul Comisiei Europene pentru Săptămâna Europeană a Tineretului: https://ec.europa.eu/youth/week

 

 Cititi mai mult

Newsletter Eurodesk – aprilie 2017

 • Postat pe 13/04/2017, la 17:56 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din aprilie 2017: http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=581119bc8b

A apărut newsletter-ul Eurodesk din aprilie 2017:

http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=581119bc8bCititi mai mult

Sondaj EURODESK

 • Postat pe 13/04/2017, la 17:44 de AMALIA VELICU

Fiind unul dintre principalii furnizori de informații europene pentru tineret, Eurodesk consideră că mobilitatea tinerilor contribuie puternic la lărgirea orizontului de cunoaștere, îmbunătățește capacitatea de inserție profesională, stimulează creativitatea și  învățarea, și dezvoltă competențe care permit oamenilor să interacționeze pozitiv…

Fiind unul dintre principalii furnizori de informații europene pentru tineret, Eurodesk consideră că mobilitatea tinerilor contribuie puternic la lărgirea orizontului de cunoaștere, îmbunătățește capacitatea de inserție profesională, stimulează creativitatea și  învățarea, și dezvoltă competențe care permit oamenilor să interacționeze pozitiv într-o societate interculturală.

Euodesk, în calitate de rețea europeană dedicată promovării mobilităților de tineret și care oferă informații de calitate în domeniul tineretului și sprijin pentru tineri și lucrători de tineret, își dorește să înțeleagă mai bine care sunt nevoile dumneavoastra de informare.

 • Care sunt tipurile de informații pe care le căutați?
 • Ce surse folosiți?
 • De la cine cereți sfatul?

Participă la acest sondaj pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim serviciile! Acest lucru va dura doar câteva minute!Cititi mai mult

Activități dedicate sărbătoririi Zilei Europei

 • Postat pe 13/04/2017, la 17:41 de AMALIA VELICU

Adresa MEN nr 30297 Malta-Romania 2017 (1)Cititi mai mult

Campania educațională “Europa, casa noastră”

 • Postat pe 13/04/2017, la 17:35 de AMALIA VELICU

Adresa lansare Europa, casa noastra 2017Cititi mai mult

Erasmus30 in scoliCititi mai mult

Competiția națională “Școala Europeană” – 2017

 • Postat pe 01/03/2017, la 16:18 de AMALIA VELICU

Adresa MEN_lansare_Scoala Europeana_2017 Apel National_Scoala Europeana_2017 Aviz_ISJ_ISMB_Scoala Europeana_2017 Formular de candidatura-2017Cititi mai mult

Concursul naţional “Made for Europe” – 2017

 • Postat pe 01/03/2017, la 15:57 de AMALIA VELICU

Conform adresei M.E.N. nr. 26729/21.02.2017, în perioada 06.03.2017 – 29.04.2017 se desfăşoară  Concursul naţional „Made for Europe”, ediţia a XI-a, cuprins în Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N. în anul şcolar 2016 – 2017. Concursul naţional „Made for…

Conform adresei M.E.N. nr. 26729/21.02.2017, în perioada 06.03.2017 – 29.04.2017 se desfăşoară  Concursul naţional „Made for Europe”, ediţia a XI-a, cuprins în Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N. în anul şcolar 2016 – 2017.

Concursul naţional „Made for Europe” vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educaţiei şi formarii profesionale, încheiate anul 2016.

Ediția din 2017, are o încărcătură simbolică aparte. Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și 20 de ani de când unităţile de învățământ din România participă la aceste programe europene.

Etapa județeană se va desfășura la Palatul Copiilor Piteşti.

6-17 martie 2017 – înscrierea în concurs a unităților școlare, prin completarea Fișei de înscriere și depunerea acesteia la I.Ș.J. Argeș;

20-23 martie 2017 – organizarea expoziției cu produsele finale ale proiectelor derulate de unitățile școlare înscrise în concurs;

23 martie 2017 – deschiderea expozițiilor de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene, la nivel județean și vizitarea acestora de către publicul interesat;

24 martie 2017 – prezentarea produselor finale, în sesiune publică, de către elevi*- reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ înscrise în concurs, evaluarea produselor finale de către comisia judeţeană de concurs, festivitatea de premiere și afişarea rezultatelor pe site-ul I.Ș.J. Argeș.

*Prezentarea produsului în cadrul concursului este făcută de un cuplu elev-profesor, nominalizat, în scris, de către conducerea unității de învățământ, la propunerea membrilor echipei de proiect.

Adresa MEN nr. 26729_lansare Made for Europe 2017_a XI-a editie

Anexa_Calendar Made for Europe 2017

Fisa inscriereCititi mai mult

Regulament privind organizarea și desfășurarea Competiției JOBS 2017

 • Postat pe 24/02/2017, la 15:12 de AMALIA VELICU

Regulament de organizare Competitie JOBSCititi mai mult

Regulamentul Olimpiadei nationale ,Tinerii dezbat_2017 Adresa ISJ lansare Tinerii dezbat 2017 final Anexa 1- Formular_de_aplicatie_Tinerii_Dezbat__2017 final Anexa 2_Calendar TD 2017 Ghidul profesoruluiCititi mai mult

Sesiune de preînscrieri Junior Achievement

 • Postat pe 02/02/2017, la 16:39 de AMALIA VELICU

A fost deschisă sesiunea de preînscrieri la programele internaționale Junior Achievement pentru anul scolar 2017-2018, CDS/CDL. JA România pune, în mod gratuit, la dispozitia instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor, programe de tip “learning by doing”, adaptate la sistemul educațional romanesc, în baza parteneriatului…

A fost deschisă sesiunea de preînscrieri la programele internaționale Junior Achievement pentru anul scolar 2017-2018, CDS/CDL.

JA România pune, în mod gratuit, la dispozitia instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor, programe de tip “learning by doing”, adaptate la sistemul educațional romanesc, în baza parteneriatului cu Ministerul Educatiei, pe diferite categorii (conform prezentării din broșură).

Pentru a realiza preînscrierea, cadrele didactice interesate vor completa, pana pe 1 martie, un formular care poate fi accesat la link-ul urmator: http://preinscrieri.jaromania.org/

 Cititi mai mult

Webinar, domeniul mobilități formare profesională (VET) – ANPCDEFP

 • Postat pe 25/01/2017, la 17:29 de AMALIA VELICU

ANPCDEFP organizează un webinar în sprijinul organizațiilor care doresc să depună candidaturi în domeniul mobilităților de formare profesională (VET) în cadrul Programului Erasmus Plus, cu termenul de depunere 02.02.2017. În cadrul webinar-ului, care va avea loc pe data de 26.01.2017, începand cu…

ANPCDEFP organizează un webinar în sprijinul organizațiilor care doresc să depună candidaturi în domeniul mobilităților de formare profesională (VET) în cadrul Programului Erasmus Plus, cu termenul de depunere 02.02.2017.

În cadrul webinar-ului, care va avea loc pe data de 26.01.2017, începand cu ora 14.00, se vor prezenta informații noi și se vor clarifica aspecte importante pentru acest termen limita.

Puteti să adresați întrebări până la data de 26 ianuarie, ora 10.00.

Pentru a vă înscrie accesați linkul de mai jos:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6642651500839115009
Evenimentul este susținut de reprezentanții departamentului de mobilități (domeniul formare profesională) din cadrul ANPCDEFP.

Platforma tehnică permite participarea a maxim 100 de persoane per sesiune. În cazul în care acest număr va fi depășit, pentru cei care nu vor putea participa la acest webinar se va pune la la dispoziție un formular online pentru colectarea de întrebări care vor fi preluate și la care se va răspunde în timpul prezentării.

Pentru acest tip de eveniment nu se eliberează certificate de participare.

Webinar realizat în parteneriat cu Asociatia TechSoup.

TechSoup Romania facilitează accesul la software profesionist și traininguri pentru ONG-urile din Romania: http://www.techsoup.roCititi mai mult

În data de 26.01.2017, ora 16.00, ANPCDEFP, în parteneriat cu Asociația TechSoup, organizează un webinar adresat tuturor celor care vor să lămurească diferite aspecte legate de realizarea unei candidaturi, în domeniul educației școlare și educației adulților, dincolo de ceea ce…Cititi mai mult

Protocol de colaborare

 • Postat pe 09/01/2017, la 10:13 de admin

protocol-colaborareCititi mai mult

Despre Eurodesk

 • Postat pe 27/12/2016, la 15:30 de AMALIA VELICU

În cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale funcționează Serviciul Eurodesk. -Eurodesk este un serviciu de informare pentru tineri, care răspunde la solicitările acestora legate de oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene, precum și la…

În cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale funcționează Serviciul Eurodesk.

-Eurodesk este un serviciu de informare pentru tineri, care răspunde la solicitările acestora legate de oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene, precum și la cele legate de mobilitate.

-Eurodesk îți oferă informația de care ai nevoie și te încurajează să devii cetățean activ.

-Eurodesk este prezent în 34 de țări

-Eurodesk este o platformă profesională pentru specialiștii în domeniul informațiilor europene care lucrează cu tinerii.

-Eurodesk nu este doar un serviciu online; partenerii Eurodesk îți pot prezenta diversele oportunități care ți s-ar potrivi, în cazul în care îți dorești să studiezi, să muncești, să participi la un schimb de experiență, să fii voluntar european sau să călătorești într-o țară europeană.

-Eurodesk funcționează oficial și ca structură suport pentru Programul Erasmus+ (2014 – 2020) al Uniunii Europene și oferă informații și îndrumări de înaltă calitate despre Europa, tinerilor și celor care lucrează cu tinerii.

-Eurodesk actualizează și gestionează conținutul informațional al “Portalului european pentru tineret” al Comisiei Europene, ce se adresează tinerilor care trăiesc, învață și lucrează în Europa. Noul Portal european pentru tineret, [http://europa.eu/youth/RO_ro], oferă tinerilor între 13 și 30 de ani informaţii, care acoperă toate aspectele vieții lor. Informațiile sunt grupate în jurul a 8 teme (fiecare cu alte 3-4 subteme): Voluntariat, Munca, Educatie si formare, Exprima-ti parerea!, Cultura si creativitate, Sanatate, Incluziune sociala, O perspectiva globala, Calatorii.

-Eurodesk, prin site-ul propriu [http://eu] funcíonează ca o carte de vizită digitală și asigură vizibilitatea furnizorilor de informații pentru tineret; este o poartă de acces către site-urile naționale eurodesk. Principala caracteristică site-ului este o hartă pe care sunt afișați responsabilii Eurodesk din cadrul birourilor naționale de coordonare și multiplicatorii Eurodesk. Numărul punctelor europene de informare este în continuă creștere.

-Eurodesk Brussels Link, cu o rețea de peste 1200 de multiplicatori, coordonează activitățile partenerilor naționali

-Eurodesk România sprijină partenerii locali, multiplicatorii, în activitatea lor de sensibilizare a tinerilor și a lucrătorilor de tineret cu privire la mobilitatea în scop educațional [http://eurodesk.ro].

-În Pitești, punctul de informare Eurodesk este la sediul Inspectoratului Școlar Județean ArgeșCititi mai mult

Newsletter Eurodesk – decembrie 2016

 • Postat pe 27/12/2016, la 15:21 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din decembrie 2016: http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=8693cff7b0

A apărut newsletter-ul Eurodesk din decembrie 2016:

http://us2.campaign-archive1.com/?u=341e2ae5011d425fe9f6d5499&id=8693cff7b0Cititi mai mult

Despre Campania Time To Move 2016

 • Postat pe 27/12/2016, la 15:02 de AMALIA VELICU

  Campania Time To Move care se derulează în fiecare an este o inițiativă a Serviciului Eurodesk. Aflată la cea de-a treia ediție, campania din 2016 s-a derulat în perioada 1-31 octombrie. Time To Move 2016 s-a desfășurat sub sloganul…

 

Campania Time To Move care se derulează în fiecare an este o inițiativă a Serviciului Eurodesk. Aflată la cea de-a treia ediție, campania din 2016 s-a derulat în perioada 1-31 octombrie.

Time To Move 2016 s-a desfășurat sub sloganul “Încearcă Europa!”

Campania Time To Move a cuprins o serie de evenimente organizate în 34 de țări, inclusiv România. Aceste activități ajută tinerii să descopere sute de posibilități princare să meargă în străinătate, să participe la un proiect internațional, să exploreze Europa sau să câștige experiență pentru viitor.

Toate activitățile au fost conduse de experți Eurodesk, întotdeauna gata de a purta o discuție, de a te ajuta să găsești proiectul internațional cel mai potrivit pentru nevoile tale.

De la o sesiune de informare la un concert rock, evenimentele Time To Move sunt organizate de multiplicatorii Eurodesk, astfel încât fiecare să poată găsi activitatea care să-l pună în mișcare.

În Pitești, campania Time To Move 2016, prin Inspectoratul Școlar Județean Argeș, a implicat elevii Colegiului Economic Maria Teiuleanu într-o activitate de conștientizare a oportunităților de a explora Europa, a posibilităților de a trăi, de a studia, de a fi voluntar și de a munci în străinătate. Aceștia au utilizat hashtag-ul #timetomove2016 atunci când și-au încărcat fotografiile pe facebook sau instagram și au intrat în competiția pentru câștigarea unui iPad mini “ajutându-l pe Alex să găsească un proiect în străinătate”.Cititi mai mult

Corpul european de solidaritate

 • Postat pe 27/12/2016, la 14:56 de AMALIA VELICU

Corpul european de solidaritate este noua inițiativă a Uniunii Europene, care le oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate, pentru a ajuta comunități și oameni din toată…

Corpul european de solidaritate este noua inițiativă a Uniunii Europene, care le oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate, pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.

Tinerii care fac parte din Corpul european de solidaritate trebuie să accepte și să respecte misiunile și principiile inițiativei.

Te poți înscrie în Corpul european de solidaritate încă de la vârsta de 17 ani, însă, pentru a participa efectiv la proiecte, trebuie să ai peste 18 ani. La proiectele Corpului european de solidaritate pot participa persoane în vârstă de cel mult 30 de ani.

După finalizarea unei proceduri simple de înregistrare, participanții pot fi selectați și invitați să se implice în diverse proiecte vizând, printre altele, prevenirea dezastrelor naturale sau reconstrucția zonelor afectate, sprijinirea centrelor pentru solicitanții de azil sau soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă comunitățile.

Proiectele sprijinite de Corpul european de solidaritate pot dura între 2 și 12 luni. Ele se derulează de obicei pe teritoriul statelor membre.

Mai multe informații despre Corpul european de solidaritate găsiți la adresa https://europa.eu/youth/solidarity/faq_roCititi mai mult

Miercuri, 21.12.2016, între orele 12 00  și 13 30 , va avea loc la Liceul Tehnologic Nr.1 din Mărăcineni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk. La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de studiu,…

Miercuri, 21.12.2016, între orele 12 00  și 13 30 , va avea loc la Liceul Tehnologic Nr.1 din Mărăcineni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult