Inspector

Prof. Petre Livezeanu

Rezultate


Documente


Audiente

Miercuri 12-14
Joi 13-15

Telefon

0733033384

Concursuri

min

Anunțuri

Călătoria mea multiculturală

  • Postat pe 21/03/2017, la 10:10 de PETRE LIVEZEANU

Concursul Călătoria mea multiculturală este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale finanțate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, aprobat cu OM nr 3248 din 14 februarie 2017, anexa 5, capitol P. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE, pozitia 51. Tematica…

Concursul Călătoria mea multiculturală este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale finanțate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, aprobat cu OM nr 3248 din 14 februarie 2017, anexa 5, capitol P. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE, pozitia 51.
Tematica aleasă pentru ediția a III-a a concursului Călătoria mea multiculturală, Meseriile tradiționale ale minorităților este armonizată cu programele care se derulează la nivel european pentru promovarea limbilor, tradițiilor și a culturii minorităților, a cetățeniei active, în special.
Aceasta pune în evidență modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor, modul în care o păstrează și o face cunoscută celorlalți.
Concursul Călătoria mea multiculturală reprezintă un bun exemplu de multiculturalitate şi multilingvism şi contribuie într-o mare măsură atât la dezvoltarea competenţelor transdisciplinare, cât şi la dezvoltarea competenţelor social-civice ale elevilor și ale cadrelor didactice coordonatoare.
Obiectivul general al concursului este:
Încurajarea dialogului intercultural prin identificarea și prezentarea meseriilor tradiționale ale minorităților.
Obiectivele specifice ale concursului sunt:
• Îmbunătățirea competențelor sociale, civice și antreprenoriale
• Îmbunătăţirea competențelor de comunicare în limba maternă
• Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională
• Exersarea simțului estetic și dezvoltarea abilităților artistice
• Cunoașterea și asumarea valorilor culturale ale minorității de proveniență
• Conștientizarea și asumarea pozitivă a propriei identități culturale
Participanți:
• Grup ţintă: elevii din învățământul preuniversitar, din zone multietnice ale țării sau care urmează diferite tipuri de educație destinate minorităților naționale.
• Beneficiari: elevi, părinţi, profesori, uniunile minorităților din România, comunitățile locale.

Calendarul activităților
1 februarie-17 aprilie 2017
• pregătirea concursului la nivel național, județean, local;
• lansarea concursului cu prilejul Zilei Limbilor Materne;
• mediatizarea concursului, inclusiv a Regulamentului acestuia pe diverse canale (pe site ISJ/ISMB, site–urile partenerilor);
• constituirea comisiilor de organizare și evaluare la nivel județean;
• înscrierea în competiție a echipelor la nivel județean;

24-29 aprilie 2017
• desfășurarea etapei județene a concursului;
29 aprilie-6 mai 2017
• evaluarea activităților la nivel județean;
9 -10 mai 2017
• transmiterea rezultatelor județene la MENCȘ-Direcția Minorități;
11-16 mai 2017
• Centralizarea rezultatelor şi anunţarea echipelor participante la etapa națională prin inspectoratele şcolare judeţene;
17 -25 mai 2017
• pregătirea etapei naționale de către organizatori;
• pregătirea echipelor participante la etapa națională de către fiecare coordonator;
25 – 27 mai 2017
• desfășurarea etapei naționale a concursului la Bistrița Năsăud, jud Bistrița;
• încheierea concursului;
Desfășurarea activităților
Echipe mixte alcătuite din minim o minoritate și elevi care învață în limba română, formate din cel puțin 10 elevi din unități de învățământ preuniversitar înscrise în competiția județeană vor participa la o activitate nonformală/practică de prezentare a Meseriilor tradiționale ale minorităților. Elevii aparținând minorităților naționale, coordonați de un profesor, vor prezenta și/sau vor descrie o meserie/obiect tradițional în diverse moduri: poveste (la nivel primar), scenetă/piesă de teatru (la nivel gimnazial), interviu/film (la nivel liceal) însoțite de imagini/fotografii/descriere ”atelierul meșterului/meseriașului”, interiorul ”locului de muncă”etc).

Meseria/obiectul tradițional ales pentru prezentarea/descrierea meseriei/obiectului tradițional ales va respecta criteriile de descriere/ evaluare din anexele A și B, care vor fi transmise prin inspectoratele școlare unităților școlare înscrise în competiție. Fiecare echipă își va alege un nume în concordanță cu tematica concursului și activitatea desfășurată va fi însoțită de un mesaj bilingv/trilingv care să exprime modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor și în ce măsură o păstrează și o face cunoscută, pentru meseria/obiectul ales. Activitățile vor fi diseminate la nivel local/județean.
Se va pune accent pe utilizarea metodelor nonformale pentru a da o nuanță diferită comunicării și a aduce în prim planul discuțiilor poveştile oamenilor obișnuiți, adesea “eroi” în comunitățile din care provin.
Rezultatele la nivel județean vor fi transmise online la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Direcția Minorități, link-ul https://goo.gl/SGhRLz respectând calendarul activităților concursului.
Echipele câștigătoare vor fi anunțate prin inspectoratele școlare în vederea participării la etapa națională. La etapa naționala participă din cadrul fiecărei echipe câte doi elevi și un cadru didactic coordonator. Coordonatorii vor pregăti echipele pentru etapa națională și vor participa la workshop-ulInterculturalitea-noi perspective în învățământul românesc.
Pentru etapa naţională a acestui concurs, componenţa comisiilor şi atribuţiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secţiunea I, articolele 22-27.Cititi mai mult

REGULAMENTE CONCURSURI SNAC 2017

  • Postat pe 21/03/2017, la 10:00 de PETRE LIVEZEANU

Regulamentele se pot consulta si pe pagina SNAC Romania.-http://snac.edu.ro/ Concursul de dans se va desfasura in data de 7.04.2017- Mioveni -Centrul Cultural Educativ-ora 9

Regulamentele se pot consulta si pe pagina SNAC Romania.-http://snac.edu.ro/

Concursul de dans se va desfasura in data de 7.04.2017- Mioveni -Centrul Cultural Educativ-ora 9Cititi mai mult

Va invitam sa va inscrieti la faza judeteana a Concursului de Dans,, Impreuna pentru viitor”-faza judeteana Aceasta va avea loc la Centrul Cultural Mioveni-vineri-7 aprilie 2017 Ora de inceput este 10.Asteptam sa va inscrieti online pana la data de 30.03.2017….

Va invitam sa va inscrieti la faza judeteana a Concursului de Dans,, Impreuna pentru viitor”-faza judeteana
Aceasta va avea loc la Centrul Cultural Mioveni-vineri-7 aprilie 2017
Ora de inceput este 10.Asteptam sa va inscrieti online pana la data de 30.03.2017.
Tabel cu elevii participanti-clasa(voluntari+beneficiari),nume echipa si sectiunea(dans modern-traditional).
In ziua concursului va rugam sa avem datele in dosar fizic:copie carnet elev sau adeverinta,
adeverinta medicala.
Va rugam sa trimiteti negativele pana la data de 3.04.2017.
Cu stima , Livezeanu Petre
inspector scolar minoritati nationale
ISJ Arges
0733033384


Cititi mai mult

Concursurile Snac 2017

  • Postat pe 08/03/2017, la 10:23 de PETRE LIVEZEANU

Anunturi Concursuri  SNAC- etapa judeteana   Concursul de dans   Etapa judeteana – 17 martie 2017   Inscrierile se fac la ISJ.Arges pana la data de 14 martie 2017.   Va rugam sa depuneti dosare complete cu echipele mixte- voluntari…

Anunturi Concursuri  SNAC- etapa judeteana

 

Concursul de dans

 

Etapa judeteana – 17 martie 2017

 

Inscrierile se fac la ISJ.Arges pana la data de 14 martie 2017.

 

Va rugam sa depuneti dosare complete cu echipele mixte- voluntari si beneficiari, acordul de parteneriat unitati scolare, copii documente elevi implicate, adeverinte medicale, numele echipei, negativele, prezentarea echipei, descrierea dansului – modern sau traditional.

 

Concursul judetean de scrisori ,, Scrisoare prietenului meu”

 

Etapa pe școala- 20 februarie-15 martie 2017

 

Etapa judeteană- 15 – 30 martie 2017

 

Vă rog să transmiteti lucrarile elevilor pana la data de 24 martie 2017.

 

Rugam sa faceti o selectie riguroasa la faza pe scoala, iar la faza judeteană sa se inscrie lucrarile cele mai bune.

 

Concursul judetean de desene ,, Dincolo de cuvintele rostite”

 

Etapa pe școala- 20 februarie-15 martie 2017

 

Etapa judeteană- 15 – 30 martie 2017

 

Vă rog să transmiteti desenele elevilor pana la data de 24 martie 2017.

 

Rugam sa faceti o selectie riguroasa la faza pe scoala, la faza judeteană sa se inscrie lucrarile cele mai bune.

 

Concursul judetean de  mascota SNAC

 

Etapa pe școala- 1- 30 martie 2017

 

Etapa judeteană- 3 – 15 aprilie 2017

 

Vă rog să transmiteti lucrarile pana la data de 4 aprilie 2017.

 

Rugam sa faceti o selectie riguroasa la faza pe scoala, la faza judeteană sa se inscrie mascotele cele mai bune.

 Cititi mai mult

Faza Judeteana a Concursului ,,Diversitatea-O sansa pentru Viitor”- Mioveni-Centrul Cultural-7.04.2017-ora 12 Inscrierile se fac pana la data de 30.03.2017-online.Va rugam sa depuneti dosare complete cu echipele , acordul de parteneriat unitati scolare, copii documente elevi implicate, adeverinte medicale, numele echipei,…

Faza Judeteana a Concursului ,,Diversitatea-O sansa pentru Viitor”- Mioveni-Centrul Cultural-7.04.2017-ora 12
Inscrierile se fac pana la data de 30.03.2017-online.Va rugam sa depuneti dosare complete cu echipele , acordul de parteneriat unitati scolare, copii documente elevi implicate, adeverinte medicale, numele echipei, negativele, prezentarea echipei, descrierea dansului
cu stima , Livezeanu Petre
inspector scolar minoritati nationale
ISJ Arges
0733033384
petrelivezeanu@yahoo.com

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU ELEVI “Diversitatea – O șansă în plus pentru viitor”
I. Componenţa echipelor:
a) Se concurează pe categoria de vârstă 10-16 ani.
b) Echipele sunt formate din câte cinci elevi, indiferent de forma de învăţământ, şi un îndrumător (cadru didactic). Membrii echipei pot proveni de la diferite şcoli.
c) Fiecare echipă va avea în componenţă, în mod obligatoriu, fete şi băieţi.
d) Fiecare echipă trebuie să cuprindă elevi ce vin din rândul a cel puţin două etnii.
e) Echipele pot schimba componenţa pe parcursul concursului (de la faza locală până la cea naţională) până la doi membri, iar îndrumătorul poate fi schimbat o singură dată.
f) La fiecare fază a concursului echipele vor avea componenţa conform punctelor b), c), d).

II. Etapele concursului:
1. Etapa I
Concursul se va desfășura prin spectacole cu public organizate fără jurizare, dar înregistrate video, la nivel de școală, apoi la nivel local (unde este cazul, adică sunt minim două unități școlare participante din localitate!).
Vor participa echipe de câte 5 elevi formate conform descrierii de la punctul I al prezentului regulament. Faza pe școală și locală se va organiza până în 9 aprilie 2017(8 aprilie-Ziua Romilor, în cadrul unui eveniment cultural la care echipele concurente vor prezenta momentele creativ-artistice interculturale pregătite pentru concurs în fața unor spectatori din comunitatea locală și le vor înregistra video, astfel încât să fie vizibilă producția de pe scenă, cât și spectatorii. Înregistrările video de la nivel școlar/local se vor trimite electronic, însoțite de fișa de înscriere a echipei, până în data de cel târziu 14 aprilie 2017 la Asociația Divers prin e-mail la adresa office@divers.org.ro sau prin CD sau DVD la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 29, 540089 Tîrgu Mureș;
• Jurizarei etapei I de concurs se va face până în data de 21 aprilie, iar comunicarea rezultatelor în 28 aprilie 2015.
b) Etapa națională
• Se va organiza în perioada 19 mai-21 mai 2017 la Mioveni/Pitesti și vor participa echipele selectate de juriu și comunicate în 5 mai 2017.

III. Perioada de desfăşurare a concursului:
Etapa I:
-Lansare, promovarea și desfășurarea fazelor pe școală/ locală, cât şi înscrierile la faza națională a concursului: 1 martie – 9 aprilie 2017.
– Trimiterea fișei de înscriere electronic la adresa office@divers.org.ro până în data de 11 aprilie 2017
-Trimiterea înregistrărilor video se va face electronic până în data de cel târziu 14 aprilie 2017, pe adresa de e-mail al Asociației Divers sau prin CD sau DVD la adresa poștală.
-Jurizarea: 21 aprilie 2017.
-Comunicare rezultatelor de la etapa I (5 mai 2017);
– Faza finală, naţională: 19 mai-21 mai 2017, Mioveni/Pitești
IV. Probele concursului:
A.Teorie – are loc la faza națională
1. Istorie, cultură, tradiţii
2. Educaţie civică şi valori
Desfăşurarea probei:
Fiecare echipă va fi grupată în jurul unei mese, iar membrii vor răspunde împreună la întrebările unui test – grilă.
Bibliografia pentru punctele 1, 2 este publicată pe site-ul www.divers.org.ro, respectiv va fi trimisă prin mail coordonatorilor judeţeni desemnați de ISJ-uri, pentru a putea fi postată pe paginile web ale ISJ-urilor. La cerere, Asociaţia Divers va trimite îndrumătorilor bibliografia şi prin mail.
B. Creativ – Artistic (dans, muzică, proză etc.). A nu se aborda creații literare ale unei etnii ! Evaluarea prestației se face în etapa națională II (19 mai-21 mai 2017 la Vaslui)
Desfăşurarea probei:
Echipele de la faza pe școală/locală vor concura în cadrul unui eveniment cultural cu spectatori, la care vor prezenta momentele creativ-artistice pregătite pentru concurs și vor înregistra video evenimentul, în așa fel încât să se vadă integral producția scenică de maxim 10 minute și, de asemenea, să fie văzuți și spectatorii. Înregistrarea se trimite până cel târziu la data de 14 aprilie 2017, la Asociația Divers prin e-mail la adresa office@divers.org.ro sau prin CD sau DVD la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 29, 540089 Tîrgu Mureș.
Până la faza națională I nu se procedează la jurizări, chiar dacă, anterior, au loc competiții la nivel local sau județean cu prilejul unor acțiuni (8 Aprilie, de exemplu), la care iau parte mai multe ce urmează să se înscrie pentru competiția națională.
În urma jurizării de la etapa națională I (19 mai-21 mai 2017) din fiecare județ pot fi confirmate 1- 3 echipe.
O condiţie esenţială pentru această probă este aceea ca producţia artistică să oglindească interacţiunea dintre culturi şi nu să reproducă doar elemente separate ale fiecărei culturi.
Această probă necesită creativitate şi interacţiune din partea întregii echipe, pentru a se reflecta colaborarea membrilor acesteia.
În program trebuie inclusă, în mod obligatoriu, minim o limbă, alta decât limba româna, care să fie limba unei minorităţi naţionale din România.
În cazul dansurilor, trebuie să participe toată echipa şi nu numai cei dintr-o anumită etnie (de exemplu, se poate începe un dans de către cei care îl cunosc bine şi, pe rând, li se vor alătura şi ceilalţi membri ai echipei. Similar, şi pentru probele interpretate vocal, este de dorit să se procedeze aşa).
Videoclipurile edițiilor trecute ale Concursului sunt postate pe pagina web a Asociaţiei Divers (www.divers.org.ro), pentru ca echipele care se înscriu la concurs să înţeleagă mai bine cerinţele.
Nu se vor reproduce programe/ secvențe de program din ediții anterioare. De asemenea, nu vor fi prezenți la faza pe școală/locală și națională a concursului mai mult de 2 participanți de la edițiile precedente de la nivel național!
Se va avea grijă ca reprezentarea după gen să fie echilibrată (cel puțin două fete sau cel puțin doi băieți din cei cinci concurenți).
Se recomandă ca fondul muzical să fie produs de către concurenți într-o proporție de cel puțin 60%.
Nu se vor difuza și utiliza melodii ale căror texte transmit mesaje needucative, stereotipe ori agramate, de regulă vehiculate în manele (“așa e femeile”, „băiat deștept”, “banii, banii…” etc etc.), în niciuna din limbile utilizate (română, rromani, turcă etc.). Nu se vor folosi cuvintele ”țigan” și alte derivate în prestațiile concurenților (excepție făcând opere literare consacrate) și nu se vor difuza melodii în textele cărora apare acest cuvânt.
Timpul maxim pentru prezentarea probei este de 10 minute.
Deciziile juriului nu pot fi contestate.
V. Juriul
La etapa / Faza națională I Juriu format la nivel național din reprezentantul MECS, al Asociaţiei Divers și o persoană din sfera culturală.
La etapa / Faza națională II – Juriu format din reprezentantul MECS, al Asociaţiei Divers, al organizatorului fazei naționale și două – trei persoane din sfera culturală / din învățământ cu activitate instructiv artistică, astfel încât să se manifeste și diversitatea etnică.
VI. Premii:
a) Fiecare participant va primi o diplomă de participare din partea ISJ Arges și a Asociației Divers şi o insignă din partea Asociației Divers
b) Pentru elevii componenți ai echipelor câștigătoare la faza națională, pentru echipele câştigătoare, cât și pentru instructorii echipelor câștigătoare MECS va acorda diplome și premii în bani (pentru elevi).
c) Alte premii oferite de sponsori și /sau de ISJ-uri pe toată perioada concursului.
Informaţii suplimentare, cât şi fişa de înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a Asociaţiei Divers www.divers.org.ro sau, la cerere, se pot trimite de către Asociaţia Divers.
Contactele Asociaţiei Divers sunt următoarele:
– pentru înscriere și informații generale office@divers.org.ro, tel: 0265-311727, 0722-318605 persoană de contact: Koreck Maria.Cititi mai mult