Inspector

Prof. Petre Livezeanu

Rezultate


Documente


Audiente

Miercuri 12-14
Joi 13-15

Telefon

0733033384

Concursuri

min

Anunțuri

SNAC-Romania – Concursul de dans “Împreună pentru Viitor”

  • Postat pe 30/03/2016, la 10:39 de Gabriel Zaman

Va rugam sa aveti dosarele pregatite: – certificate de nastere, buletine – adev. medicale – adev. elev sau copie carnet SNAC JUDETEAN TABEL NOMINAL CU ELEVII VOLUNTARI SI BENEFICIARI

Va rugam sa aveti dosarele pregatite:
– certificate de nastere, buletine
– adev. medicale
– adev. elev sau copie carnet

SNAC JUDETEAN

TABEL NOMINAL CU ELEVII VOLUNTARI SI BENEFICIARICititi mai mult

Concursul Călătoria mea multiculturală

  • Postat pe 15/03/2016, la 15:52 de Gabriel Zaman

Concursul Călătoria mea multiculturală este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale finanțate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, aprobat cu adresa nr.26362/21.01.2015, secțiunea 2, intitulat Concursuri Școlare interdisciplinare și transdisciplinare, poziția 15. Tematica aleasă pentru ediția a III-a a…

Concursul Călătoria mea multiculturală este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale finanțate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, aprobat cu adresa nr.26362/21.01.2015, secțiunea 2, intitulat Concursuri Școlare interdisciplinare și transdisciplinare, poziția 15.
Tematica aleasă pentru ediția a III-a a concursului Călătoria mea multiculturală, Meseriile tradiționale ale minorităților este armonizată cu programele care se derulează la nivel european pentru promovarea limbilor, tradițiilor și a culturii minorităților, a cetățeniei active, în special.
Aceasta pune în evidență modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor, modul în care o păstrează și o face cunoscută celorlalți.
Concursul Călătoria mea multiculturală reprezintă un bun exemplu de multiculturalitate şi multilingvism şi contribuie într-o mare măsură atât la dezvoltarea competenţelor transdisciplinare, cât şi la dezvoltarea competenţelor social-civice ale elevilor și ale cadrelor didactice coordonatoare.
Obiectivul general al concursului este:
Încurajarea dialogului intercultural prin identificarea și prezentarea meseriilor tradiționale ale minorităților.
Obiectivele specifice ale concursului sunt:
• Îmbunătățirea competențelor sociale, civice și antreprenoriale
• Îmbunătăţirea competențelor de comunicare în limba maternă
• Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională
• Exersarea simțului estetic și dezvoltarea abilităților artistice
• Cunoașterea și asumarea valorilor culturale ale minorității de proveniență
• Conștientizarea și asumarea pozitivă a propriei identități culturale
Participanți:
• Grup ţintă: elevii din învățământul preuniversitar, din zone multietnice ale țării sau care urmează diferite tipuri de educație destinate minorităților naționale.
• Beneficiari: elevi, părinţi, profesori, uniunile minorităților din România, comunitățile locale.

Calendarul activităților
1 februarie-17 aprilie 2016
• pregătirea concursului la nivel național, județean, local;
• lansarea concursului cu prilejul Zilei Limbilor Materne;
• mediatizarea concursului, inclusiv a Regulamentului acestuia pe diverse canale (pe site ISJ/ISMB, site–urile partenerilor);
• constituirea comisiilor de organizare și evaluare la nivel județean;
• înscrierea în competiție a echipelor la nivel județean;

18-22 aprilie 2016
• desfășurarea etapei județene a concursului;
23 aprilie-6 mai 2016
• evaluarea activităților la nivel județean;
9 -10 mai 2016
• transmiterea rezultatelor județene la MENCȘ-Direcția Minorități;
11-16 mai 2016
• Centralizarea rezultatelor şi anunţarea echipelor participante la etapa națională prin inspectoratele şcolare judeţene;
17 -25 mai 2016
• pregătirea etapei naționale de către organizatori;
• pregătirea echipelor participante la etapa națională de către fiecare coordonator;
26 – 29 mai 2015
• desfășurarea etapei naționale a concursului la Bistrița Năsăud, jud Bistrița;
1 iunie -15 iunie 2016
• încheierea concursului;
Desfășurarea activităților
Echipe mixte alcătuite din minim o minoritate și elevi care învață în limba română, formate din cel puțin 10 elevi din unități de învățământ preuniversitar înscrise în competiția județeană vor participa la o activitate nonformală/practică de prezentare a Meseriilor tradiționale ale minorităților. Elevii aparținând minorităților naționale, coordonați de un profesor, vor prezenta și/sau vor descrie o meserie/obiect tradițional în diverse moduri: poveste (la nivel primar), scenetă/piesă de teatru (la nivel gimnazial), interviu/film (la nivel liceal) însoțite de imagini/fotografii/descriere ”atelierul meșterului/meseriașului”, interiorul ”locului de muncă”etc).

Meseria/obiectul tradițional ales pentru prezentarea/descrierea meseriei/obiectului tradițional ales va respecta criteriile de descriere/ evaluare din anexele A și B, care vor fi transmise prin inspectoratele școlare unităților școlare înscrise în competiție. Fiecare echipă își va alege un nume în concordanță cu tematica concursului și activitatea desfășurată va fi însoțită de un mesaj bilingv/trilingv care să exprime modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor și în ce măsură o păstrează și o face cunoscută, pentru meseria/obiectul ales. Activitățile vor fi diseminate la nivel local/județean.
Se va pune accent pe utilizarea metodelor nonformale pentru a da o nuanță diferită comunicării și a aduce în prim planul discuțiilor poveştile oamenilor obișnuiți, adesea “eroi” în comunitățile din care provin.
Rezultatele la nivel județean vor fi transmise online la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Direcția Minorități, link-ul https://goo.gl/SGhRLz respectând calendarul activităților concursului.
Echipele câștigătoare vor fi anunțate prin inspectoratele școlare în vederea participării la etapa națională. La etapa naționala participă din cadrul fiecărei echipe câte doi elevi și un cadru didactic coordonator. Coordonatorii vor pregăti echipele pentru etapa națională și vor participa la workshop-ulInterculturalitea-noi perspective în învățământul românesc.
Pentru etapa naţională a acestui concurs, componenţa comisiilor şi atribuţiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secţiunea I, articolele 22-27.

Contact
Livezeanu Petre
0733033384
livezeanu.petre@isjarges.roCititi mai mult

Diversitatea_Concurs 2016Cititi mai mult

SNAC

  • Postat pe 10/03/2016, la 15:59 de Gabriel Zaman

In perioada 20 februarie-16 martie a avut loc etapa pe scoala pentru concursul de desene, concursul de scrisori si concursul de mascote din cadrul SNAC. In perioada 16-30 martie se va desfasura etapa judeteana a Concursul de desene, concursul de…

In perioada 20 februarie-16 martie a avut loc etapa pe scoala pentru concursul de desene, concursul de scrisori si concursul de mascote din cadrul SNAC.
In perioada 16-30 martie se va desfasura etapa judeteana a Concursul de desene, concursul de scrisori si concursul de mascote din cadrul SNAC.
Va rugam, pe baza respectari Regulamentului SNAC pentru concursurile tematice-scrisori, desene, mascote-postate pe site–sa trimiteti prin mail sau fax lista elevilor calificati la etapa judeteana si sa depuneti originalele la ISJ.ARGES-secretariat sau trimiteti prin posta,curier lucrarile selectate pentru faza judeteana, pana la data de 25 martie 2015.
Etapa judeteana a concursului de dans,, Împreuna pentru viitor”
Va avea loc in data de 31.martie 2016, orele 14, Centrul Cultural Mioveni.
Echipele mixte se pot inscrie pana la data de 30 martie 2016,la coordonatorul judetean SNAC, inspector scolar Livezeanu Petre.
TEl.0733033384
Mail:petre_live@yahoo.co.uk

Adresa

regulament concurs desene 2012

regulament concurs scrisoare 2012Cititi mai mult