Inspector

Prof. Ligia Surugiu

Rezultate


Documente


Audiente

Luni 8-12 Marți 14-16

Telefon

0733033382

maate

Anunțuri

Dragi colegi și elevi, La mulți ani! Cum sfărșitul de an a adus noutăți în ceea ce privește planurile cadru pentru învățământul liceal, vă propun căt mai aveți vacanță să urmăriți cele trei variante propuse și să trimiteți sugestiile şi…

Dragi colegi și elevi,

La mulți ani!

Cum sfărșitul de an a adus noutăți în ceea ce privește planurile cadru pentru învățământul liceal, vă propun căt mai aveți vacanță să urmăriți cele trei variante propuse și să trimiteți sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail  info@ise.ro, până la data de 26 ianuarie 2018, inclusiv.

Conform informării Biroului de Comunicare, “Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) lansează o primă etapă a procesului de consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică, prin prezentarea a trei variante. Toţi cei interesaţi – cadre didactice, specialişti în curriculum, elevi, părinţi – sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail info@ise.ro, până la data de 26 ianuarie 2018, inclusiv. O altă formulă de colectare a feedback-ului va fi publicarea unui chestionar online, instrument disponibil în perioada imediat următoare.

Toate cele trei variante supuse consultării au fost construite pornind de la competențele ce urmează a fi dobândite de elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul absolventului. Variantele de proiect urmăresc eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în actualele planuri-cadru și dezvoltarea unor oferte educaționale care să corespundă așteptărilor elevilor ce au optat pentru un anumit profil/specializare. Principiul de bază a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) până în clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor ce vor finaliza învățământul obligatoriu deținerea la nivel funcțional a celor opt competențe-cheie. Fiecare variantă are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii (CDS), situație reflectată și de ponderile orare diferite alocate acestora.

Procesul de elaborare a propunerilor de planuri-cadru pentru ciclul liceal (filiera teoretică) s-a fundamentat pe un set de repere şi principii de dezvoltare curriculară și pe un profil de formare al absolventului, promovate în documentul de politici „Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional”.

Consultarea publică va include şi întâlniri cu elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile, organizate la nivel regional/judeţean. Opiniile argumentate şi sugestiile participanţilor vor sprijini în mod esenţial luarea unei decizii pe acest subiect. Adoptarea noilor planuri de învățământ va permite demararea procesului de elaborare a unor noi programe școlare pentru liceu și implementarea, în premieră, a unui model unitar de proiectare bazat pe competențe la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal.

Mai multe detalii despre procesul de consultare, precum şi documentele-suport sunt disponibile aici.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIUCititi mai mult

Stimați colegi, După cum ați fost informați de către responsabilii de cerc, ziua de 15 noiembrie este destinată activităților cercurilor pedagogice. Prezența la aceste activități este obligatorie. Tematica este anexată acesui anunț. Inspector școlar pentru matematică, prof. Ligia SURUGIU  tematica_cercurilor_2017-2018_sem…

Stimați colegi,

După cum ați fost informați de către responsabilii de cerc, ziua de 15 noiembrie este destinată activităților cercurilor pedagogice. Prezența la aceste activități este obligatorie. Tematica este anexată acesui anunț.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIU

 tematica_cercurilor_2017-2018_sem 1


Cititi mai mult

Dragi elevi și stimați colegi, Proiectele “Grupe de excelență” și “O șansă în plus” își încep activitățile în data de 4.11.2017, ora 9, la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Stiințe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie, Str. Doaga, nr.11, în următoarele…

Dragi elevi și stimați colegi,

Proiectele “Grupe de excelență” și “O șansă în plus” își încep activitățile în data de 4.11.2017, ora 9, la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Stiințe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie, Str. Doaga, nr.11, în următoarele săli:

Proiectul “Grupe de excelență”

Clasa Nr.  elevi Sala/Etaj Program
cls. a V-a 29 elevi sala A 006/P Sâmbăta, 9-11
cls. a VI-a 25 elevi sala A 110 /etaj I Sâmbăta, 9-11
cls. a VII-a 24 elevi sala A 209/ etaj I Sâmbăta, 9-11
cls. a VIII-a 22 elevi sala A 205/etaj I Sâmbăta, 9-11

Proiectul “O șansă în plus” – Bacalaureat Matematică și Biologie, în sala  A 116, corp A (corpul din spate, intrarea prin parcarea Service-ului), Sâmbăta, 9-12. 

Proiectul se desfășoară și în Curtea de Argeș. Responsabilii pentru gimnaziu sunt: în Pitești, prof. Costache Aurelian și în Curtea de Argeș, prof. Molea Gheorghe. Pentru liceu, responsabil este inspectorul pentru matematică.  Săptămânal, prof. formatori vor transmite, electronic, scan după tema zilei cu lista de prezență responsabilului de clasă și responsabilului de proiect. La finalul proiectului, responsabilii de clasă vor înainta responsabililor de proiect un raport, iar responsabilii de proiect vor înainta inspectorului pentru matematică raportul final cumulat pe ciclu gimnazial/liceal, corelat cu rezultatele elevilor de la olimpiadă. Raportul va fi înaintat, la finalul anului școlar,  către partenerul nostru în proiect, Universitatea din Pitești.

Anexat, aveți tematica, elevii selectați, planificarea ședintelor pentru proiectul “Grupe de excelență”.

Absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a care vor susține la vară Evaluarea Națională și Bacalaureatul au la dispoziție modele de subiecte în vederea pregătirii celor două examene, elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Evaluare națională

Bacalaureat

Inspector școlar pentru matematică,

Prof. Ligia SURUGIU

Tematica Grupe excelenta 2017-2018
Planificare sedinte Grupe de excelenta 2017-2018
formatori GR EXCELENTA 2017-2018
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica5
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica6
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica7
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica8
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica9
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica10


Cititi mai mult

Programa pentru Olimpiada Națională de matematică, actualizată-2017

  • Postat pe 27/10/2017, la 10:09 de LIGIA SURUGIU

Stimați colegi, Am primit de la MEN programa pentru Olimpiada Națională de matematică, cu noile schimbări de la clasa a V-a. Vă rugăm să țineți cont de noile schimbări în vederea pregătiri elevilor capabili de performanță. Inspector școlar pentru matematică, prof….

Stimați colegi,

Am primit de la MEN programa pentru Olimpiada Națională de matematică, cu noile schimbări de la clasa a V-a.

Vă rugăm să țineți cont de noile schimbări în vederea pregătiri elevilor capabili de performanță.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIU

Programa olimpiada clasele V-VIII

Programa olimpiada clasele IX-XII 2013-2014


Cititi mai mult

Acordul MEN în vederea utilizării extinse la clasă a Gazetei Matematice

  • Postat pe 20/10/2017, la 12:50 de LIGIA SURUGIU

Dragi colegi, Comisia constituită prin OMEN 4576/09.08.2017 a dat acordul în vederea utilizării  extinse la clasă  a publicațiilor care se încadrează în prevederile art. 4, alin (3), conform anexei la OMEN nr. 5062/28.09.2017. Inspector școlar pentru matematică, prof. Ligia Surugiu…

Dragi colegi,

Comisia constituită prin OMEN 4576/09.08.2017 a dat acordul în vederea utilizării  extinse la clasă  a publicațiilor care se încadrează în prevederile art. 4, alin (3), conform anexei la OMEN nr. 5062/28.09.2017.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia Surugiu

 Aprobare GM


Cititi mai mult