Inspector

Prof. Florina Biculescu

Telefon

0733033370

E-mail

-

Audiente

Luni 12-14
Vineri 12-14

Concursuri


Rezultate


Documente

rom

Anunțuri

Tematica cercurilor pedagogice, semestrul al II-lea, an școlar 2016-2017

 • Postat pe 18/05/2017, la 18:40 de Florina Biculescu

  Stimați colegi, Anexat aveți tematica cercurilor pedagogice din data de 19 mai 2017. Vă reamintesc faptul că prezența la aceste activități este obligatorie. Inspector școlar, Prof. Florina BICULESCU   Planificarea activităților cercurilor pedagogice_sem II_2016-2017

 

Stimați colegi,

Anexat aveți tematica cercurilor pedagogice din data de 19 mai 2017. Vă reamintesc faptul că prezența la aceste activități este obligatorie.

Inspector școlar,

Prof. Florina BICULESCU

 

Planificarea activităților cercurilor pedagogice_sem II_2016-2017Cititi mai mult

Disciplină opțională „Educația financiară”

 • Postat pe 28/04/2017, la 18:35 de Florina Biculescu

  Banca Națională a României, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și în Parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE) a realizat proiectul educațional „Educația financiară – o investiție pentru viitor”.  Auxiliarele curriculare recomandate de Ministerul Educației Naționale ca material…

 

Banca Națională a României, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și în Parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE) a realizat proiectul educațional „Educația financiară – o investiție pentru viitor”.

 Auxiliarele curriculare recomandate de Ministerul Educației Naționale ca material bibliografic pentru disciplina opțională „Educație financiară” învățământ primar sunt:

 • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, manual, publicat în Editura Explorator, 2013, Ploiești;
 • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, caietul elevului, publicat în Editura Explorator, 2013, Ploiești;
 • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, ghidul învățătorului + CD -ul lecțiilor predate, apărute în Editura Explorator, 2013, Ploiești.

Scopul proiectului constă în:

 • creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești;
 • conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor.

 

Puteți să utilizați aceste materiale în anul școlar 2017 – 2018 fie ca disciplină opțională, fie în cadrul activităților extrașcolare. Toate aceste materiale vor fi puse la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor în mod gratuit.

În acest sens, cei care doresc să folosească aceste materiale la clasă vor completa comenzile în tabelul corespunzător clasei pe care o vor avea în anul școlar următor (an școlar 2017 – 2018).

 

Tabel nominal Educație financiară clasa pregătitoare, I și a II-a – an școlar 2017-2018

Tabel nominal Educație financiară clasele a III-a și a IV-a – an școlar 2017-2018

Inspector școlar,

Prof. Florina BICULESCUCititi mai mult

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN – UMPFE) a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015, proiectul “Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”, POSDRU/153/1.1/S/141867, cofinanțat din Fondul Social…

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN – UMPFE) a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015, proiectul “Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”, POSDRU/153/1.1/S/141867, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Pentru a veni în întâmpinarea dezideratelor privind restructurarea și îmbunătățirea învățământului preuniversitar, prin acest proiect s-au elaborat și s-au implementat la clasa a III-a, într-un număr de 471 de școli, o programă -școlară “Matematica digitală” și trei instrumente didactice suport, respectiv:

 • Ghidul elevului – Matematica digitală. Caiet de activități pentru clasa a III-a,cuprinzând 12 unități centrate pe 12 teme cu grad de dificultate sporit sau la care elevii au înregistrat rezultate scăzute cu ocazia evaluărilor naționale (pentru clasele a II-a și a IV-a, MEN) și internaționale (PIRLS);
 • Ghidul profesorului – Matematica digitală, instrument metodologic prin care se sprijină activitatea la clasă a cadrelor didactice, complementară Ghidul elevului;
 • Ghidul Multimedia Interactiv, instrument care transpune în format digital conținuturile științifice din Ghidul elevului.

Aceste resurse sunt disponibile pe pagina web a proiectului, http://proiecte.pmu.ro/web/matematica_digitala/, iar Ghidul Multimedia Interactiv și direct la adresa http://matematica.pmu.ro/ .

Vă rugăm să realizați diseminarea informațiilor privind pachetul educațional “Matematica digitală” în cadrul unor reuniuni de tip formal (comisii metodice, cercuri pedagogice, schimburi de experiență, cursuri de formare/perfecționare, alte contexte educaționale asemănătoare etc.) sau informal (întâlniri cu părinții etc.).

 

Adresa_MEN

pagina proiectului “Matematica digitală”

Ghidul Multimedia Interactiv

 

Inspector școlar,

Prof. Florina BICULESCUCititi mai mult

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN – UMPFE) a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015, proiectul “Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”, POSDRU/153/1.1/S/141726, cofinanțat din Fondul…

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN – UMPFE) a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015, proiectul “Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”, POSDRU/153/1.1/S/141726, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Pentru a veni în întâmpinarea dezideratelor privind restructurarea și îmbunătățirea învățământului preuniversitar, prin proiectul “Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a” s-au elaborat și s-au implementat la clasa a III-a, într-un număr de 525 de școli, o programă școlară “Povestea limbii române” și trei instrumente didactice suport, care sunt disponibile pe pagina web a proiectului.

Vă rugăm să realizați diseminarea informațiilor privind pachetul educațional “Povestea limbii române” în cadrul unor reuniuni de tip formal (comisii metodice, cercuri pedagogice, schimburi de experiență, cursuri de formare/perfecționare, alte contexte educaționale asemănătoare etc.) sau informal (întâlniri cu părinții etc.).

proiectul Povestea limbii române

Pagina proiectului Povestea_limbii_romane

Ghidul Multimedia Interactiv

 Cititi mai mult

Concursul “Democrație și toleranță”

 • Postat pe 12/04/2017, la 11:47 de Florina Biculescu

În data de 13 mai 2017, începând cu ora 10, la Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Pitești, se desfășoară etapa județeană a concursului național “Democrație și toleranță”, pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a și a III-a și a IV-a….

În data de 13 mai 2017, începând cu ora 10, la Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Pitești, se desfășoară etapa județeană a concursului național “Democrație și toleranță”, pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a și a III-a și a IV-a. Pentru concursul “Democrație și toleranță” etapa națională se susține la Piatra-Neamț, în perioada 24-27 iulie 2017. Este atașat regulamentul concursului.

Înscrierile se fac până în data de 10 mai 2017, ora 16,00, prin tabele semnate de director, înregistrate, transmise atât unității organizatoare, cat și inspectorului de istorie și socio-umane.

 

regulament-concurs-national-democratie-si-tolerantaCititi mai mult