ANUNȚURI

Edusal-versiunea 1.17.1

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 1.17.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificări aduse la versiunea 1.17.1 faţă de versiunea 1.17:
1. A fost implementată funcționalitatea de generare a ordinelor de plată, pentru plata drepturilor salariale la lichidare, conform modificărilor legislative aduse prin Ordinul 2006/13.12.2013 emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru modificarea structurii conturilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și a conturilor de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului privind plata salariilor începând cu luna ianuarie 2014.
2. Au fost adăugate noile conturi plătitoare în Setări / Nomenclator bănci la nivel de alineat și nivel de învățământ. Nu sunt inserate conturile pentru Servicii publice descentralizate. Acestea se vor opera manual la nivelul acestei forme.
NOTA! Vă rugăm să verificați conturile plătitoare corespunzătoare nivelurilor de învățământ din unitatea dvs. Vă rugăm să sesizați eventualele neconcordanțe.
3. A fost actualizat nomenclatorul de Niveluri de învățământ.
4. A fost adăugat raportul “Modificare tranșă vechime în învățământ”
5. Au fost rezolvate problemele de generarare a rapoartelor.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.17, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.17.1).

NOTA!
Descriere modalitate de colectare a datelor pe niveluri de învățământ:
- De pe fiecare nivel de învățământ au fost colectate sumele pentru crearea alineatelor conform fișierului “Clasificație bugetară”
- S-a identificat procentul de includere a fiecarui alineat în venitul brut.
- Acest procent a fost aplicat pentru generarea sumelor aferente ordinelor de plată pentru următoatele elemente:
-Taxe salariat (somaj+pensie+sănătate)
-Impozit
-Rest de plată
-Rețineri luate individual
- Corespunzător fiecărui alineat se va genera câte un ordin de plată pentru toate elementele de mai sus. Fiecare ordin de plată, anterior ordinului MFP, va fi multiplicat cu numărul de alineate mai sus create pentru fiecare nivel de învățământ.
- Contribuțiile angajator sunt generate în conturile de contribuții angajator