ANUNȚURI

edusal - versiunea 1.17 si tratarea erorii de tiparire


Modificări aduse la versiunea 1.17 faţă de versiunea 1.16.1:
1. A fost adăugat în raportul Adeverință salariat, câmpul “Cont plătitor la fondul de sănătate”
2. Au fost eliminate la afisare date, persoanele cu statut persoană “HJ” din rapoartele “Raport pontaj lunar” și “Raport concediu de odihnă”
3. A fost adăugată o nouă coloană “Concediu de odihnă neefectuat” în Stat de plată / Alte drepturi
4. A fost adăugată posibilitatea de generare a fluturașilor pentru avans concediu de odihnă
5. A fost modificat raportul Persoane în întreținere prin afișarea informației de Tip asigurat a persoanei în întreținere în coloana de Observații
6. A fost creată o nouă categorie de personal pentru Inspectoratele școlare județene: “Nedidactic ISJ”. Algoritmul de calcul se va aplica doar personalului din Inspectoratele școlare judetene și se adresează personalului nedidactic din cadrul acestora. Pentru personalul didactic algoritmul de calcul care se va aplica este același aplicat și personalului din învățământul preuniversitar, respectiv legea 63/2011.
7. Au fost adăugate informatiile de norme lucrătoare și valorile salariului minim pe economie pentru anul 2014.
8. A fost implementată posibilitatea de modificare a ordinelor de plată din fereastra de Tipărire a “Situației centralizatoare privind plata salariilor”: număr ordin de plată, beneficiar, cont beneficiar și comentariu. Se vor putea modifica doar câmpurile editabile în această fereastră, valorile generate la închiderea situației centralizatoare rămânând nemodificate, valorile modificate fiind vizualizate doar la tipărire dar nu se vor și salva.
9. A fost adăugată informația de nivel de învățământ la export stat de personal.
10. Au fost rezolvate problemele depistate pe Concediile medicale.


Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate, nu mai este necesar sa rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL.Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul Actualizare unde ar trebui sa aveţi la câmpul Versiune Program: 1.17.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.17, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune (v1.17).


Pentru eliminarea erorii de tipărire pe anumite rapoarte, de forma
Could not load file or assembly 'OnBarcode.Barcode.WinForms, Version=6.0.0.....
veți închide aplicația desktop EduSAL și se va descărca fișierul de mai jos  în directorul Edusal 
Fişier ataşat  OnBarcode.Barcode.WinForms.dll