Inspector

Prof. Daniela Răduț


Definitivat


0800.816.248 Județean
0800.801.100 Național


Subiecte și bareme

Audiente

Luni 9-15
Miercuri 9-12 și 14-16

Telefon

0733033395
per

Anunțuri

Lista candidati inscrisi pentru inspectie curenta 1- grad didactic I, sesiunea 2021 IC1__gr. I ,2017-2021 Lista candidati inspectie curenta 1 pentru gradul didactic II, sesiunea 2020 IC1__gr. II ,2017-2020

Lista candidati inscrisi pentru inspectie curenta 1- grad didactic I, sesiunea 2021

IC1__gr. I ,2017-2021

Lista candidati inspectie curenta 1 pentru gradul didactic II, sesiunea 2020

IC1__gr. II ,2017-2020Cititi mai mult

  Lista candidati inscrisi cu dosar pentru  grad didactic I, sesiunea 2020 DOS_gr I_2017-2020 Lista candidati inscrisi cu dosar in 2017 – pentru gradul didactic II, sesiunea 2019 DOS_gr II_2017-2019

 

Lista candidati inscrisi cu dosar pentru  grad didactic I, sesiunea 2020

DOS_gr I_2017-2020

Lista candidati inscrisi cu dosar in 2017 – pentru gradul didactic II, sesiunea 2019

DOS_gr II_2017-2019Cititi mai mult

În atenția profesorilor metodiști-raport și anexe, definitivat 2018

 • Postat pe 16/11/2017, la 11:51 de Daniela RĂDUŢ

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat, utile în evaluarea candidaților înscriși pentru examenul de definitivare în învăţământ 2017-2018. ANEXA 2 DEF ANEXA 3 DEF ANEXA 4 MODEL ADEVERINTA CALIFICATIV

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat, utile în evaluarea candidaților înscriși pentru examenul de definitivare în învăţământ 2017-2018.

ANEXA 2 DEF

ANEXA 3 DEF

ANEXA 4

MODEL ADEVERINTA CALIFICATIVCititi mai mult

  Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018. Candidații vor lua legatura cu inspectorul de specialitate și apoi cu metodistul pentru stabilirea datelor exacte ale inspecțiilor. METODISTI- DEFINITIVAT-2017-2018

 

Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018.

Candidații vor lua legatura cu inspectorul de specialitate și apoi cu metodistul pentru stabilirea datelor exacte ale inspecțiilor.

METODISTI- DEFINITIVAT-2017-2018Cititi mai mult

AG_lista_candidati_inscrisi_DEF 2017 -2018Cititi mai mult

Informatii înscriere Gradul didactic II-2017

 • Postat pe 27/09/2017, la 20:37 de Daniela RĂDUŢ

cerere amanare grad II cerere_de_inscriere_gradul_II__2019 Cerere_IC1_grad II _2020 Fisa inscriere grad II_2019 gradul didactic II_conditii_acte necesareCititi mai mult

Informatii înscriere Gradul didactic I-2017

 • Postat pe 27/09/2017, la 20:32 de Daniela RĂDUŢ

Cerere efectuare IC1 oct 2017_media 10 gradul II cerere_amanare grad I cerere_de_inscriere_gradul_I__2020 Cerere_IC1_grad I _2021 Fisa inscriere grad I_2020 gradul didactic I_ conditii_acte necesare Precizari_Inscriere_gradeCititi mai mult

Definitivat 2017-2018

 • Postat pe 19/09/2017, la 14:28 de Daniela RĂDUŢ

  În atenția cadrelor didactice care se înscriu pentru susținerea examenului de definitivat în anul școlar 2017-2018 Înscrierea candidaților care doresc să obțină definitivarea în învățământ se face la unitățile de învățământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv….

 

În atenția cadrelor didactice care se înscriu pentru susținerea examenului de definitivat în anul școlar 2017-2018

Înscrierea candidaților care doresc să obțină definitivarea în învățământ se face la unitățile de învățământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv.

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura miercuri, 18 iulie 2018.

Celelalte etape prevăzute în calendarul de organizare și desfășurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru, sunt următoarele: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/a Municipiului București (până la 2 octombrie 2017), transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare județene/ISMB în paralel cu verificarea și avizarea acestora (până la 9 octombrie 2017), respectiv informarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere (9 – 31 octombrie).

Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018. Ulterior (3 – 10 iunie 2018), în vederea susținerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaților din baza de date vor fi completate și validate.

Prima afișare a rezultatelor înregistrate de participanții la proba scrisă va avea loc în 24 iulie. În zilele de 24 și 25 iulie vor putea fi depuse contestații, care vor fi soluționate în intervalul 25 – 27 iulie. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 27 iulie. Listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale în săptămâna 30 iulie – 3 august, MEN urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru.

Gasiti atasat

ORDIN Nr. 4.814 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant-2018 si METODOLOGIE-CADRU  de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, valabila pentru anul scolar 2017-2018

 

Metodologie definitivat 2017-2018Cititi mai mult

Cadrele didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2016, sunt rugate să aducă la I.Ș.J. Argeș, compartimentul dezvoltarea resurselor umane etaj III,  câte două fotografii  3×4 cm, până pe data de  28.08.2017. Fotografiiile vor fi imprimate…

Cadrele didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2016, sunt rugate să aducă la I.Ș.J. Argeș, compartimentul dezvoltarea resurselor umane etaj III,  câte două fotografii  3×4 cm, până pe data de  28.08.2017.

Fotografiiile vor fi imprimate pe hârtie fotografică fiind necesare  pentru elaborarea diplomelor.Cititi mai mult

Ofertă formare Universitatea București

 • Postat pe 26/05/2017, la 08:56 de Gabriel Zaman

Oferta formareCititi mai mult

Finalizare grade didactice 2017

 • Postat pe 14/05/2017, la 20:10 de Daniela RĂDUŢ

În perioada 20.05. 2017-05.06.2017 candidaţii care finalizează gradele didactice în acest an şcolar, vor aduce la ISJ, Centrala telefonică, etajul I, copie conform cu originalul de pe raportul de inspectie şi fişele de evaluare, însoţite de adeverinţă de vechime şi…

În perioada 20.05. 2017-05.06.2017 candidaţii care finalizează gradele didactice în acest an şcolar, vor aduce la ISJ, Centrala telefonică, etajul I, copie conform cu originalul de pe raportul de inspectie şi fişele de evaluare, însoţite de adeverinţă de vechime şi calificativ, conform modelului ataşat.

Cei care au susţinut Inspecţia curentă 1 anul acesta vor depune documentele la dosarul de înscriere în octombrie 2017.

Raportul de la inspecţia curentă 2 se va depune în luna septembrie 2017.

adeverinta calif grad II, 2017

adeverinta vechime grad II, 2017

adeverinta calif grad I, 2017

adeverinta vechime grad I, 2017Cititi mai mult

Rezultate finale definitivat 2017

 • Postat pe 28/04/2017, la 17:14 de Gabriel Zaman

Lista rezultate finaleCititi mai mult

Definitivat 2017-Precizări examen 20.04.20017

 • Postat pe 14/04/2017, la 11:27 de Daniela RĂDUŢ

Miercuri, 19.04.2017 se va afişa la avizier şi pe site-ul Liceului Tehnologic “ASTRA” la adresa www.liceulastra.ro, repartizarea candidaţilor pe săli pentru susţinerea probei scrise în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017. Precizari candidati definitivat 2017

Miercuri, 19.04.2017 se va afişa la avizier şi pe site-ul Liceului Tehnologic “ASTRA” la adresa www.liceulastra.ro, repartizarea candidaţilor pe săli pentru susţinerea probei scrise în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017.

Precizari candidati definitivat 2017Cititi mai mult

Definitivat 2017 Centru de examen

 • Postat pe 13/04/2017, la 10:51 de Daniela RĂDUŢ

În vederea susţinerii probei scrise a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017 din data de 20.04.2017, vă informăm că CENTRUL DE EXAMEN ESTE LICEUL TEHNOLOGIC “ASTRA”, PITEŞTI, STRADA NICOLAE DOBRIN, NR. 3. În ataşament se află lista candidaţilor…

În vederea susţinerii probei scrise a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017 din data de 20.04.2017, vă informăm că CENTRUL DE EXAMEN ESTE LICEUL TEHNOLOGIC “ASTRA”, PITEŞTI, STRADA NICOLAE DOBRIN, NR. 3.

În ataşament se află lista candidaţilor admişi să susţină proba scrisă a examenului naţional de definitivat, sesiunea 2017.

LISTA CANDIDATI ADMISI PROBA SCRISA DEFINITIVAT 2017Cititi mai mult

Ordin Nr. 3561/29.03.2017Cititi mai mult

Completare şi validare dosare şi fişe – definitivat 2017

 • Postat pe 03/04/2017, la 12:18 de Daniela RĂDUŢ

În atenţia unităţilor de învăţământ şi a candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat 2017 din judeţul Argeş,   Conform calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016, în perioada…

În atenţia unităţilor de învăţământ şi a candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat 2017 din judeţul Argeş,

 

Conform calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016, în perioada 3-4 aprilie se completează dosarele conform art.11 din metodologia de examen: ”

ART. 11

(1) În perioada prevăzută în Calendar, unităţile de învăţământ transmit inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea completării dosarelor candidaţilor, următoarele documente:

 1. a) procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei, anexate;
 2. b) adeverinţa privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional;
 3. c) adeverință din care să rezulte că vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului.
 4. d) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4, alin. (2).

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate.”

 

 Validarea fișelor se va face joi – 6 aprilie 2017  orele 9,00 – 15.30. şi vineri – 7 aprilie orele 9.00-13.30

la sediul ISJ Argeş, etajul III.

Inspector şcolar, prof. Alice RoaităCititi mai mult

Listă candidaţi înscrişi la definitivat februarie 2017

 • Postat pe 15/02/2017, la 15:10 de Daniela RĂDUŢ

Lista candidati definitivat_februarie 2017Cititi mai mult

DEFINITIVAT 2017

 • Postat pe 01/02/2017, la 18:09 de Daniela RĂDUŢ

precizari inscriere def febr_2017 OM 3114 publicat MO CALENDAR DEF 2017 Ordin Calendar 2017 METODOLOGIA DEFCititi mai mult

LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE ÎNDEPLINESC/NU ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE ECHIVALARE PE BAZA ECTS/SECT ÎN ANUL SCOLAR 2016-2017. lista cadre didactice

LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE ÎNDEPLINESC/NU ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE ECHIVALARE PE BAZA ECTS/SECT ÎN ANUL SCOLAR 2016-2017.

lista cadre didacticeCititi mai mult

omencs-5920-din-2016 precizari_intocmire_dosar anexa1-cerere_de_inscriere anexa2_adeverinta omects_5553_2011-modificat_prin_omects4111_2012Cititi mai mult

OMENCS-nr-5386_30-09-2016_-modificare-met-formare-continuaCititi mai mult

nota-precizari-om-5386_30-09-2016Cititi mai mult

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradele didactice: Completarea dosarelor cu documentele lipsă se va face pentru gradul didactic I, sesiunea 2019  până la 1 decembrie 2016, iar pentru gradul didactic II în perioada vacanţei intersemestriale. Cadrele didactice înscrise la gradul…

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradele didactice:

Completarea dosarelor cu documentele lipsă se va face pentru gradul didactic I, sesiunea 2019  până la 1 decembrie 2016, iar pentru gradul didactic II în perioada vacanţei intersemestriale.

Cadrele didactice înscrise la gradul didactic II, sesiunea 2018, trebuie să efectueze inspecţia curentă 2 în anul şcolar 2016-2017, obligatoriu.

grad-i_sesiunea-2019

grad-ii_2018Cititi mai mult

  ic1_gr2_2019 ic1_gr1_2020Cititi mai mult

Lista candidaţilor înscrişi pentru examenul de definitivat, sesiunea 2018

 • Postat pe 14/11/2016, la 09:56 de Daniela RĂDUŢ

Candidaţii vor lua legătura cu Inspectorul de specialitate pentru stabilirea inspecţiei şi pentru delegarea unui profesor metodist. lista-candidati-def-2018

Candidaţii vor lua legătura cu Inspectorul de specialitate pentru stabilirea inspecţiei şi pentru delegarea unui profesor metodist.

lista-candidati-def-2018Cititi mai mult

Program de conversie profesională

 • Postat pe 10/11/2016, la 09:16 de admin

scanareCititi mai mult

Documente importante pentru inspecţiile de definitivat: fişa de evaluare a lecţiei proces-verbal inspecţie de specialitate grilă de evaluare a portofoliului profesional   anexa-2-met-def anexa-3-met-def anexa-4-met-def

Documente importante pentru inspecţiile de definitivat:

 • fişa de evaluare a lecţiei
 • proces-verbal inspecţie de specialitate
 • grilă de evaluare a portofoliului profesional

 

anexa-2-met-def

anexa-3-met-def

anexa-4-met-defCititi mai mult

Repartizarea metodiştilor la inspecţiile de specialitate-definitivat 2017

 • Postat pe 30/10/2016, la 19:28 de Daniela RĂDUŢ

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017: Inspecţiile se susţin începând cu 01.11.2016 până pe 31.03.2017. Candidaţii vor lua legătura cu inspectorul şcolar de specialitate la începutul lunii în care sunt programaţi să susţină inspecţia…

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017:

Inspecţiile se susţin începând cu 01.11.2016 până pe 31.03.2017.

Candidaţii vor lua legătura cu inspectorul şcolar de specialitate la începutul lunii în care sunt programaţi să susţină inspecţia pentru fixarea datei.

lista-candidatilor-inscrisi-la-definitivat

 Cititi mai mult

Lista candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat, sesiunea 2017

 • Postat pe 21/10/2016, la 12:16 de Daniela RĂDUŢ

lista-candidatilor-inscrisi-la-definitivatCititi mai mult

PROGRAMARE DEPUNERE DOSARE ŞI CERERI PENTRU GRADELE DIDACTICE II ŞI I

 • Postat pe 17/10/2016, la 09:16 de Daniela RĂDUŢ

Dosarele de înscriere la gradele didactice II şi I şi cererile de preînscriere se depun la I.Ş.J. Argeş, Compartimentul Perfecţionare de către directorul unităţii de învăţământ după următoarea planificare: Vineri, 28.10.2016, orele 8.00-13.30 unităţile de învăţământ din  zonele Câmpulung, Costeşti,…

Dosarele de înscriere la gradele didactice II şi I şi cererile de preînscriere se depun la I.Ş.J. Argeş, Compartimentul Perfecţionare de către directorul unităţii de învăţământ după următoarea planificare:

Vineri, 28.10.2016, orele 8.00-13.30 unităţile de învăţământ din  zonele Câmpulung, Costeşti, Mioveni

Luni, 31.10.2016, orele 8.00-16.00 unităţile de învăţământ din zonele Piteşti,Curtea de Argeş, Topoloveni

Marţi, 01.11.2016, orele 8.00-16.00, unităţile de învăţământ restanteCititi mai mult