Conform Procedurii M.E.N.C.Ş. nr. 571/MGA/18.07.2016, elevii care au depus cerere în perioada 21-22 07.2016, pot vizualiza lucrările de la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, la sediul I.Ş.J. ARGEȘ, luni, 1 august 2016, între orele 13:00 – 15:00.

Vizualizarea lucrărilor:
Articolul 7. (2)
Candidaţii vizualizează lucrarea/lucrările, în prezenţa unei persoane nominalizată de preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene.
Articolul 7. (4)
Candidaţilor le este interzisă introducerea în sala de vizualizare a lucrărilor, a oricărui mijloc de înregistrare audio/video.
Articolul 7. (6)
După vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidaţii vor semna o declaraţie prin care confirmă că au vizualizat lucrarea solicitată/lucrările solicitate.