Absolvenții promoției 2018 vor valida dosarul de titularizare la sediul ISJ Argeș, parter, Compartimentul Resurse Umane, conform graficului:

5.07.2018 în intervalul orar 9:00-15:00.

6.07.2018 în intervalul orar 9:00-14:00.

9.07.2018 în intervalul orar 9:00-15:00.

Notă.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2018 (studiilor medii/ postliceale/ universitare de licență/ universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/ departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 11 iulie 2018.

Absolvenţii promoţiei 2018 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.