Tabelul nominal cuprinzand punctajele candidatilor la concursul pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2018 se regaseste la sectiunea Gradatii de merit.