Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare cu privire la politica agrară comună (CAP) care vizează, în special:

Promovarea locurilor de muncă, a creșterii și a investițiilor în zonele rurale și menținerea comunităților rurale viabile în UE;

Stimularea cunoașterii, inovării și digitalizării în sectorul agricol;

Dezvoltarea durabilă a mediului si rezistența la schimbările climatice;

Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;

Asigurarea unei profit echitabil pentru fermieri în lanțul agroalimentar pentru menținerea viabilității producției agricole europene și a viitorului modelului de fermă familială;

Încurajarea obiceiurilor alimentare sănătoase pentru copii și adulți, un consum de alimente de calitate sigure și durabile și distribuirea produselor agricole prin intermediul unei scheme in  școlile din UE, ca o contribuție importantă la inițiativa Comisiei Europene de a trăi sănătos.

Vor fi finanţate acţiunile care includ mai multe dintre activităţile sau instrumentele de comunicare enumerate mai jos (lista nu este exhaustivă):

producerea şi distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale,

producerea şi distribuirea de materiale tipărite (publicaţii, afişe etc.),

crearea unor instrumente online şi prin intermediul reţelelor sociale,

evenimente mediatice,

conferinţe, seminarii, ateliere (de preferință transmise pe internet) și studii pe tema dată

evenimente de tipul “fermă naturală la oraş” care contribuie la a explica populaţiei urbane importanţa agriculturii,

evenimente de tipul “porţi deschise către natură” care urmăresc să arate cetăţenilor rolul agriculturii (exemple de bună practică, proiecte inovatoare),

expoziţii statice sau mobile sau puncte de informare.

Măsurile trebuie să fie implementate între 1 mai 2018 şi 30 aprilie 2019.

Durata maximă a acțiunilor de informare este de 12 luni.

Tema prioritară pentru această cerere de propuneri este politica agricolă comună reformată și provocările care urmează.

În ceea ce priveşte cetăţenii, temele prioritare vizează subiecte de interes general referitoare la politica agricolă comună şi ar trebui să se axeze pe următoarele trei elemente-cheie: siguranţa alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea zonelor rurale.  Obiectivul acestor acţiuni este de a informa un număr mare de persoane cu privire la aspectele principale ale politicii agricole comune reformate.

În ceea ce priveşte actorii rurali, acţiunile ar trebui să vizeze implementarea măsurilor introduse prin reforma CAP şi elemente specific ce ţin de agricultură organică.

Grupurile ţintă:

comunităţi rurale, părţi interesate din sectorul agricol, agricultori (fermieri) şi alţi potenţiali beneficiari ai măsurilor de dezvoltare rurală;

publicul larg (cu un accent special pe tinerii din zonele urbane).â

Buget: bugetul total alocat pentru cofinanțarea activităților este estimat la 4 000 000 EUR. Grantul maxim va fi de 500 000 de euro.
Solicitanţi: orice organism constituit legal, stabilit într-un stat membru: organizaţii ale fermierilor sau pentru dezvoltare rurală, asociaţii europene, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice din statele membre, companii mass-media, instituţii de învăţământ, universităţi şi centre de cercetare.

Data limită: 5 ianuarie 2018

Detalii la:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures

http://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/288