Probele orale din cadrul etapei judeţene a Olimpiadelor de limbi moderne se vor desfăşura sămbătă, 10 martie 2018, începând cu ora 10.00, în aceleaşi unităţi şcolare în care s-a derulat proba scrisă. Accesul elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 9.00-9.30, pe baza actului de identitate.

Conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbi romanice, proba B (orală) va fi susţinută numai de către elevii claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a, indiferent de regimul de predare.

Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba engleză, proba orală constituie etapa a doua de selecţie a celor două loturi ce urmează să participe la secţiunile A şi B la etapa naţională.La această probă vor participa toţi elevii care au obţinut punctaje cel puţin egale cu 95 de puncte la proba scrisă.

Conform Regulamentelor specifice ale olimpiadelor de limbi romanice şi de limba engleză, se vor califica la etapa naţională ocupanţii primului loc, cu condiţia obţinerii unui punctaj de minim 90 de puncte la etapa judeţeană (limba engleză), respectiv a unui punctaj de minim 85 de puncte (limbi romanice).

Centrul Al.Odobescu

Limba franceza VII

Limba franceză VIII

Limba engleza

Limba rusa moderna