Conform Regulamentului specific, pentru participanții la categoria de vârstă 12 – 15 ani etapa județeană este cea finală.

La categoria de vârstă 16-20 de ani, în urma desfășurării etapei județene, participanții care au obţinut cel puțin 90 de puncte se vor califica la etapa regională.

Felicitări tuturor participanţilor!

Rezultate Public Speaking jud.12-15

Rezultate Public Speaking jud.16-20