Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2018 – 2019 în clasele a IX-a cu program bilingv se vor desfăşura la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”,Piteşti, după cum urmează:

Miercuri 16 mai 2018 – limba engleză– proba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,00 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de concurs;

Joi 17 mai 2018 – limba franceză– proba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,30 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de concurs;

Marți 22 mai 2018– afişarea rezultatelor; Marți 22 mai 2018- depunerea contestaţiilor; Vineri 25 mai 2018-afişarea rezultatelor finale.

Candidaţii din judeţul Argeş se vor înscrie în perioada 14 – 15 mai 2018 la unităţile şcolare de provenienţă.

Elevii din alte judeţe se vor înscrie la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”, Piteşti , după următorul program:

Luni     14 mai 2018– în intervalul orar 08.00 – 18.00;

Marţi   15 mai 2018 – în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Actele necesare pentru înscriere:

– anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2018 – 2019 (se eliberează de şcoala de provenienţă);

– copie xerox – carte de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

– cerere de înscriere tip (se va ridica de la şcoala de provenienţă a elevului) în perioada 14 – 15 mai 2018), iar pentru elevii din alte judeţe de la secretariatul Colegiului Naţional ”Alexandru Odobescu” Pitești;

– dosar cu şină.

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi carnetul de elev cu fotografie şi vizat pentru anul şcolar în curs, atât la proba scrisă cât și la proba orală.

Precizări privind echivalările examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv:

Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (din lista prevăzută în metodologia specifică).

La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş se va constitui o comisie de înscriere şi echivalare a examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv ( acolo unde sunt solicitări în acest sens). Părinţii vor depune la secretariatul şcolii de provenienţă până în data de 09.05.2018 o cerere de echivalare şi o copie a diplomei, legalizată/autentificată de directorul şcolii (,,conform cu originalul”).