Informaţii cu privire la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică, clasa a IV-a  

Olimpiada județeană de Matematică, clasa a IV-a se desfășoară sâmbătă, 28 aprilie 2018, începând cu ora 10,00, la Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Pitești (Școala Gimnazială nr. 5, str. Râurilor, nr. 5, Piteşti). Participă elevii calificați în urma etapei zonale a Olimpiadei de Matematică, clasa a IV-a, din data de 24 februarie 2018. Listele cu elevii participanți vor fi afisate pe
site-ul centrului de concurs.

Accesul elevilor în sală este permis până la ora 9,30, pe baza carnetului de elev, vizat de conducerea școlii.

Cadrele didactice care participă la asistență și evaluare  se vor prezenta sâmbătă,  28 aprilie 2018, la Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Piteşti, la ora 8:45.

  • Afișarea rezultatelor iniţiale se va face la centrul de concurs și pe site-ul centrului de concurs;
  • Eventualele contestații se depun numai la secretariatul centrului de concurs, miercuri, 02.05.2018, între orele 9:00 și 12:00;
  • Rezolvarea contestațiilor se va face miercuri, 02.05.2018, începând cu ora 12:30, la centrul de concurs;
  • Afișarea rezultatelor finale se va face la terminarea soluționării contestațiilor, la centrul de concurs și pe site-ul acestuia.

Succes tuturor!

Inspector școlar învățământ primar,

Prof. Florina BICULESCU