Elevii vor fi prezenţi în laboratoarele din centrele de concurs la care sunt repartizaţi, cel târziu la ora 8.30.

Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate(C.I. sau C.N.)

Concursul va începe la ora 9.00.

Proba se desfășoară într-o singură zi și constă într-o probă practică.

– Proba de concurs pentru gimnaziu constă în rezolvarea a două probleme de natură algoritmică, cu ajutorul calculatorului. Punctajul total va fi 200 de puncte. Durata de desfășurare a probei este de 3 ore.

– Pentru liceu proba constă în rezolvarea a 3 probleme de natură algoritmică, cu ajutorul calculatorului. Punctajul final va fi 300 de puncte și include punctajul din oficiu. Durata de desfășurare a probei este de 4 ore.

– Punctajul pentru fiecare problemă este același.

. A) Pentru gimnaziu Câmpul clasa va lua următoarele valori: 5, 6, 7, 8. De exemplu, al treilea elev din lista elevilor de clasa a V-a din judeţul Braşov va avea ID-ul BV_5_003. Concurentul cu ID-ul BV_5_003 va salva sursa problemei 1 cu numele BV_5_0031.c sau BV_5_0031.cpp sau BV_5_0031.pas (în funcţie de limbajul de programare utilizat).

B) Pentru liceu Câmpul clasa va lua următoarele valori: 9, A, B, C. De exemplu, al cincilea elev din lista elevilor de clasa a XI-a din judeţul Iaşi va avea ID-ul IS_B_005. Concurentul cu ID-ul IS_B_005 va salva sursa problemei 2 cu numele IS_B_0052.c sau IS_B_0052.cpp sau IS_B_0052.pas (în funcţie de limbajul de programare utilizat).

Evaluarea se va realiza la Colegiul Național “Alexandru Odobescu” Pitești începând cu ora 14.00