Concursul naţional pentru  ocuparea  posturilor didactice/catedrelor  declarate vacante/rezervate  în învăţământul preuniversitar va avea loc în data de 20 iulie 2016, începând cu orele 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4(patru) ore.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 și cel mai târziu la orele 9.00, având obligatoriu buletin/carte/adeverință de identitate sau pașaport.  În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.

Candidații, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

Rugăm candidații care participă la concurs să citească, cu atenție Procedura M.E.N.C.Ș nr. 36380 /13.06.2016, pe care o găsiți atașată, în special informațiile referitoare la :

– modul de redactare a lucrării scrise,

– modul de corectare a greșelilor,

– modul de completare a disciplinei de concurs pe foaia tipizată,

– modul în care se sigilează și se securizează lucrarea scrisă,

– modul în care se realizează numerotarea paginilor scrise,

– condițiile în care se pot retrage de la proba scrisă,

– situațiile în care pot fi eliminați,

– situațiile în care lucrările pot fi anulate.

Procedura_secretizare_tit