Urmare a adresei Ministerului Educației Naționale nr. 2004/16.04.2018, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Argeș cu nr. 3901/16.04.2018, în conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) al Metodologiei de întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare aprobată prin O.M.E.C.S nr. 3678/08.04.2015, “cadrul didactic asigură completarea raportului în format electronic, utilizând aplicația electronică de încărcare a raportului de evaluare, pe platforma informatică, dedicată”.

Prin urmare, vă informăm că, începând cu data de 2 mai 2018, se deschide aplicația electronică de încărcare a raportului de evaluare, putându-se astfel demara activitatea de încărcare a acestor rapoarte. Aplicația pentru încărcarea datelor poate fi accesată la adresa:  https://www.clasapregatitoare.rocnee.eu/. Menționăm faptul că, pentru acest an școlar, Procedura de utilizare a aplicației pentru încărcarea Raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare este cea folosită în anul școlar 2014 – 2015.

De asemenea, precizăm că activitatea de încărcare a Raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare se face pe baza certificatului SSL primit de către unitatea de învățământ, cu ajutorul browser-ului web recomandat în procedura menționată anterior.

Fiecare unitate de învățământ în care există efective de elevi înscrise în clasa pregătitoare va încărca rapoartele de evaluare, conform prevederilor stipulate în Metodologia de întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare.

Metodologie_clasa_pregatitoare_2014_2015

Instructiuni incarcare Raport de evaluare la finalul clasei pregatitoare

Inspector școlar,

Prof. Florina BICULESCU