Documente importante pentru inspecţiile de definitivat:

  • fişa de evaluare a lecţiei
  • proces-verbal inspecţie de specialitate
  • grilă de evaluare a portofoliului profesional

 

anexa-2-met-def

anexa-3-met-def

anexa-4-met-def