Cadrele didactice titulare în alte județe, care participă la pretranfer prin concurs de titularizare în județul Argeș, trebuie să depună în mod obligatoriu la dosarul de concurs adeverința de luare în evidență de la județul în care sunt titulare sau prin  semnătură și ștampilă cererea de concurs în colțul din dreapta sus. Pentru informații suplimentare contactați inspector școlar Dragoș Vrînceanu 0733033394.