Lista candidati inscrisi pentru inspectie curenta 1- grad didactic I, sesiunea 2021

IC1__gr. I ,2017-2021

Lista candidati inspectie curenta 1 pentru gradul didactic II, sesiunea 2020

IC1__gr. II ,2017-2020