Probele practice/inspectiile speciale la clasa se vor sustine doar de catre cadrele didactice care participa la etapa de pretransfer pe o alta disciplina/alte discipline decat cea/cele pe care sunt titulare.

Grafic