Proba scrisă din cadrul etapei judeţene a olimpiadelor de limbi moderne (franceză, engleză, spaniolă, italiană, rusă) se va desfăşura sâmbătă, 3 martie 2018, după cum urmează:
-limba franceză clasele a VII-a şi a VIII-a la Şcoala Gimnazială ,,Ion Pillat” Piteşti (începând cu ora 10.00);
-limba franceză (liceu), italiană (gimnaziu şi liceu), spaniolă (liceu) la Colegiul Naţional ,,Alexandru Odobescu” Piteşti (începând cu ora 10.00);
-limba engleză liceu la Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” Piteşti (începând cu ora 10.00);
-limba rusă modernă (clasele VII-XII) la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima” Piteşti (începând cu ora 9.00).
Conform Regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor de limbi moderne, proba scrisă va dura 2 ore pentru elevii de la gimnaziu şi 3 ore pentru elevii de nivel liceal.
Accesul elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 9.00-9.30 (pentru limbile romanice şi limba engleză), respectiv în intervalul 8.00-8.30 (limba rusă), pe baza actului de identitate/carnetului de elev cu fotografie şi vizat pentru anul şcolar în curs.
În data de 10 martie 2018 se va desfăşura proba orală (doar pentru liceu) din cadrul etapei judeţene a olimpiadelor de limbi romanice şi de limba engleză, la aceleaşi unităţi şcolare mai sus menţionate.
Conform Regulamentelor specifice ale olimpiadelor de limbi romanice şi de limba engleză, se vor califica la etapa naţională ocupanţii primului loc, cu condiţia obţinerii unui punctaj de minim 90 de puncte la etapa judeţeană (limba engleză), respectiv a unui punctaj de minim 85 de puncte (limbi romanice).