La punctul I, litera I :Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi cu o altă licență sau studii postuniversitare/de conversie profesională cu durata de cel puţin 3 semestre se acordă 12 puncte în loc de 9,5 puncte.

La punctul I, litera K, subpunctul 2 se adaugă pe lângă  studii postuniversitare de specializare  și  studii de conversie profesională cu durata de cel puţin 3 semestre .

La punctul IV, subpunctul 4: se acordă 0,2 puncte/3 credite, maxim 6 puncte.

Fișă de evaluare