International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence – ECAI-2017, pentru secțiunea speciala 2nd International Simposium “Pre-university education – present and future” (ISPEPF-2017 

Lucrările acestei secțiuni se desfășoară in limba romana, iar aria de interes a lucrărilor este:

  1. MANAGEMENTUL CLASEI/ŞCOLII
  2. FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
  3. CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ
  4. PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ
  5. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI ANTREPRENORIALĂ
  6. EDUCAŢIE PRIN SPORT
  7. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
  8. STRATEGII DIDACTICE
  9. METODE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Articolele(redactate în lb. română) vor fi trimise la adresa workshop.dppd@gmail.com şi vor fi cuprinse într-un volum (cu ISSN) pe care îl va primi fiecare participant. Numărul de pagini pentru fiecare lucrare va fi de 4(min)-6(max). Termenul limită pentru trimiterea articolelor este 30 mai 2017.

Taxa de participare este 50 lei/articol. Fiecare autor poate participa cu maximum două articole.

Conferinta international ECAI 2017 se va desfasura in perioada 29 Iunie – 1 Iulie, 2017, la

Universitatea “VALAHIA” din TARGOVISTE, Romania.