Diplomele pentru olimpiadele de limbi romanice, de limba engleză -liceu- și de limba germană pot fi ridicate de la inspectorul de specialitate.