În data de 12.05.2018, începând cu ora 10.00, se vor desfăşura următoarele competiţii de limba engleză -etapa judeţeană-:

-olimpiada de limba engleză (clasele VII-VIII) la Şcoala Gimnazială ,,Mircea Eliade’’ Piteşti;

-concursul extraşcolar de limba engleză (clasele V-VI), la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Piteşti.

Se vor califica la etapa judeţeană elevii care au obţinut minim 90 de puncte la etapa anterioară.

Tabelele cu elevii calificaţi la etapa judeţeană (maxim 5 elevi/nivel de studiu/unit.şc.) vor fi transmise până în data de 4 mai 2018 prin fax către şcoala organizatoare şi către IŞJ Argeş precum şi prin e-mail (format editabil) către inspectorul de specialitate.

Vă rog să respectaţi termenele şi modelul de tabel care trebuie completat (a se vedea ataşamentele).

Conform Regulamentelor, pentru etapa judeţeană se va organiza numai o probă scrisă care va dura 90 de minute, pentru toate clasele.

Accesul elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 9.00-9.30, pe baza actului de identitate/carnetului de elev cu fotografie şi vizat pentru anul şcolar în curs.

Tabel-elevi-calificati-la-etapa-jud.-concurs-lb_.engl_.

Tabel-elevi-calificati-la-etapa-jud.-olimpiada-lb_.engl_.