Conform Regulamentului de organizare a Concursului naţional de proiecte antidrog „Împreună” ( concurs-impreuna), echipajele judeţene care au participat la tabăra de la Eforie, în august 2017, au sarcina de a implementa în continuare activităţi de prevenire a consumului de droguri în judeţele de provenienţă şi de a trimite portofoliile proiectelor implementate la Bucureşti, pentru jurizarea acestora şi desemnarea câştigătorilor la nivel naţional. Portofoliile pot cuprinde orice fel de materiale care să ateste activităţile realizate şi impactul acestora asupra grupului ţintă (CD/DVD, articole de presă, produse artistice diverse etc.) şi trebuie trimise la Palatul Naţional al Copiilor (B-dul Tineretului 8 – 10, sector 4, Bucureşti, pentru Concursul naţional „Împreună”), până la data de 15 mai 2018. Premiul constă în participarea la tabăra din 2018, alături de echipajele câştigătoare la faza judeţeană din acest an.

Reprezentantul județului Argeș în ediția precedentă a fost echipajul Colegiului Tehnic Câmpulung.

EDIȚIA 2018

Referitor la derularea fazei judeţene din acest an, vă comunicăm termenele pentru înscriere, implementare şi jurizare.

 În acest an, tema concursului va fi prevenirea consumului de cannabis la liceeni.

Nu sunt acceptate la jurizare proiecte realizate pentru alte concursuri (ele trebuie să aibă ca temă specifică prevenirea consumului de droguri).

La etapa judeţeană a ediţiei 2018 pot participa echipaje formate din 4 elevi clasa a IX-a şi/sau a   X-a şi un profesor coordonator. Nu sunt acceptate la faza județeană echipaje care au participat şi la alte ediţii, deoarece astfel se încalcă prevederile Regulamentului. Pentru înscrierea la etapa judeţeană, se va folosi FIŞA DE ÎNSCRIERE. Odată completată, această fişă se va depune la Inspectoratul Școlar Judeţean Argeș, până la data limită, în atenţia inspectorului cu activitatea educativă. Fişele depuse după data limită nu vor mai intra în concurs. Concursul se va desfăşura astfel:

-martie 2018: diseminarea informaţiei în unităţile cu învăţământ liceal;

-30 martie  data limită de înscriere a proiectelor;

– aprilie și mai: implementarea proiectelor înscrise;

– 5 iunie: jurizarea si premierea proiectelor şi transmiterea, către Ministerul Educaţiei Naționale a componenţei echipajului care a obţinut cel mai mare punctaj la nivel de judeţ, în vederea participării acestuia la etapa naţională din august/septembrie 2018.

Jurizarea va avea loc la Palatul Copiilor Pitești începând cu ora 10.

Data şi locul desfăşurării etapei naţionale vor fi comunicate de către MEN inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, şi, ulterior, echipajelor câştigătoare. În acest sens, vă rugăm ca, atunci când transmiteţi componenţa echipajelor, să cuprindeţi şi date de contact ale profesorilor coordonatori.

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Localitatea ________________________________

Echipa de proiect:

  1. Elevi(nume, prenume, clasa, unitatea şcolară):

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________

  1. Cadru didacticcoordonator(nume, prenume, specialitatea, unitatea şcolară) ________________________________________________________________________________

Descrierea proiectului

Această secţiune va cuprinde:

  • titlu;
  • obiectiv;
  • perioada de desfăşurare;
  • grup ţintă;
  • descrierea activităţilor;
  • parteneri;
  • calendarul activităţilor;
  • evaluarea (modul în care va fi evaluat impactul asupra beneficiarilor);